چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزاچهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا

برگزارکننده : تحت نظر دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۳۶۶۰

وب سایت : lpsc.ir/

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزاچهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا

محور های همایش

چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا

محورهای همایش :

  • حقوق
  • فقه اسلامی
  • الهیات و معارف اسلامی
  • ابعاد فقهی-حقوق قانون مدنی
  • حقوق مدنی تطبیقی
  • حقوق تجارت-آیین دادرسی مدنی
  • حقوق اقتصادی
  • حقوق پزشکی
  • و سایر شاخه های فقه و حقوق

بازگشت