چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

برگزارکننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهراروند

۲۳ آذر ماه تا ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : –
تلفن دبیرخانه : ۷۷۴۹۳۸۲۷

وب سایت : mpconf.ir

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار

محورهای همایش :

 • آموزش و پرورش و توسعه پایدار:
 • آموزش الکترونیک و فناوری های نوین آموزشی
 • آموزش و پرورش (پیش دبستانی ،دبستانی،تطبیقی)
 • مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
 • مدیریت تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
 • برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • علوم تربیتی و توسعه پایدار:
 • تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگ اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان
 • روانشناسی عمومی و سلامت
 • روانشناسی فرهنگی و اسلامی
 • روانشناسی و مشاوره مدرسه
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • روانشناسی تربیتی
 • علوم انسانی و توسعه پایدار:
 • علوم مدیریت و حسابداری
 • مطالعات فرهنگی و هنری
 • الهیات و معارف اسلامی
 • حقوق و علوم سیاسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • تاریخ و جغرافیا
 • محورهای ویژه:
 • چالشها و راهکارهای بهبود سیستم مدیریت آموزشی در کل کشور
 • بررسی نقش معلمان در فرایند آموزش توسعه پایدار در کشور
 • بررسی نقش معلمان در تعلیم و تربیت مدیران آینده کشور
 • کمک به ایجاد زیر ساخت های توسعه علمی پایدار در کشور

بازگشت