چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانهچهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

برگزارکننده : رویداد پردازش ماندگار

۰۸ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
بازاریابی و تبلیغات
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : وحید آقامحسنی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۴۷۷۱۹۱

وب سایت : media.iranelites.com

چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانهچهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

محور های همایش

چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه

محورهای همایش :

 • اخلاق
 • اخلاق حرفه ای رسانه ای
 • روزنامه نگاری بحران
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی رسانه و نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت:
 • نظریه‌های جدید مدیریت رسانه
 • مدیریت استراتژیک رسانه
 • مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای و …
 • علوم ارتباطات
 • آینده رسانه
 • سواد رسانه ای
 • اقناع و تبلیغ
 • فرهنگ و رسانه
 • دین و رسانه
 • مخاطب شناسی و …
 • اقتصاد
 • نسخه رسانه ای اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد رسانه و …
 • علوم اجتماعی و رفتاری
 • رسانه و توسعه
 • جامعه شناسی فرهنگی
 • جامعه‌شناسی رسانه
 • روشهای تحقیق در رسانه
 • روانشناسی در مدیریت
 • روانشناسی رسانه
 • اخلاق و رسانه
 • نظارت و رسانه و …
 • فلسفه رسانه
 • فلسفه مدیریت
 • حقوق و رسانه
 • حقوق ارتباطات
 • تکنولوژی‌های رسانه‌ای

بازگشت