سومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوریسومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری

سومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری

۰۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۵۶

وب سایت : imsconf.ir/

سومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوریسومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری

محور های همایش

سومین کنفرانس lملی علوم مدیریتی ایران با رویکرد مدیریت و نوآوری

محورهای همایش :

 • کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • تولید، فرآیند و عملیات
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت استراتژیک و رقابت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت بازار
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 • کارآفرینی

بازگشت