دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریتدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

برگزارکننده : انجمن افق نوین علم و فن آوری

۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علوم انسانی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : .
تلفن دبیرخانه : ۷۷۲۱۱۸۳۴ -۰۲۱

وب سایت : www.dhconf.ir

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریتدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

محور های همایش

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

محورهای همایش :

 • افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
 • افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
 • افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
 • افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
 • افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
 • افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری
 • افق های نوین در حوزه تاریخ و تمدن
 • افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی
 • افق های نوین در حوزه علوم مدیریت
 • افق های نوین در حوزه علوم حسابداری
 • افق های نوین در حوزه علوم تربیتی
 • افق های نوین در حوزه روانشناسی
 • افق های نوین در حوزه فرهنگ و هنر
 • افق های نوین در حوزه علم و فناوری

بازگشت