– محورهای همایش :
• افق های نوین در حوزه علوم کشاورزی
• افق های نوین در علوم شیلات و آبزیان
• صید و بهره برداری- تکثیر وپرورش آبزیان
• بهداشت و بیماریهای آبزیان
• افق های نوین در علوم دام و دامپزشکی
و … ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶