اولین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و علوم رفتاریاولین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و علوم رفتاری

اولین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و علوم رفتاری

۰۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۵۶

وب سایت : rsbconf.ir/

اولین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و علوم رفتاریاولین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و علوم رفتاری

محور های همایش

اولین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و علوم رفتاری

محورهای همایش :

 • روان شناسی عمومی
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی بالینی
 • رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
 • رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
 • رفتار فرد
 • رفتار گروه
 • رفتار سازمانی
 • رفتار­در­علوم­ سیاسی ­و­اجتماعی
 • رفتار­زیست ­محیطی ­و­کشاورزی
 • جامعه شناسی

بازگشت