کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکملکنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

برگزارکننده : دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۵ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمد نوری

وب سایت : www.tpcm.ir

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکملکنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

محور های همایش

کنگره ملی داروسازی سنتی و طب مکمل

محورهای همایش :

  • داروسازی سنتی
  • داروسازی سنتی و افق های پیش رو
  • داروهای گیاهی و سبک زندگی سالم
  • داروهای گیاهی ،هزینه و اثر بخشی
  • داروهای گیاهی ،عوارض و پیامدها
  • داروهای گیاهی ،تداخل با فراورده های سنتتیک و نتایج آزمایشگاهی
  • داروهای گیاهی و روشهای فراوری و عصاره گیری و تاثیرات آن
  • کاربرد طب سنتیک داروهای گیاهی در درمان بیماریهای خاص
  • شواهد بالینی تاثیر انواع روشهای طب سنتی و طب مکمل (حجامت، زالو درمانی، طب سوزنی و…)

بازگشت