کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کارکنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

برگزارکننده : پژوهشگاه فرهنگ و هنر

۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : ریاست پژوهشگاه فرهنگ و هنر
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۲۲۵۶۹۹

وب سایت : ۳mseconf.com/fa/

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کارکنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

محور های همایش

کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

محورهای همایش :

 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تولید، فرایند و عملیات
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی و منابع انسانی
 • کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار
 • مدیریت جهانگردی و گردشگری
 • صادرات با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت و اقتصاد در بیمه و بانک
 • رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

بازگشت