دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلیدومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

برگزارکننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : محمدعلی غلامی
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۶۰

وب سایت : ۲wrmc.sanru.ac.ir

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلیدومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

محور های همایش

دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

محورهای همایش :

  • آبیاری و زهکشی
  • مدیریت یکپارچه منابع آب
  • محیط زیست
  • سیلاب
  • تغییر اقلیم

بازگشت