دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابیدومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

برگزارکننده : مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

۲۷ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : سادات
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۳۲۴۴۹۹۶

وب سایت : mecm.ir

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابیدومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

محور های همایش

دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی

محورهای همایش :

 • مدیریت :
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی
 • رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی
 • مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
 • بازاریابی مالی
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی
 • مهندسی مالی
 • حسابداری دولتی و صنعتی
 • بازارهای پولی و مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت صنعتی و سیستم :
 • رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت و مهندسی صنایع
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • داده کاوی و کشف دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت تولید و عملیات
 • تولید بدون کارخانه
 • شبیه سازی عامل بنیان
 • پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)
 • طرح ریزی واحد های صنعتی
 • مدیریت کارخانه
 • تئوری های تصمیم گیری
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی
 • کارآفرینی :
 • کارآفرینی فردی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کسب و کار جدید
 • کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی
 • هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‎ها
 • موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
 • چالش‎های موجود در توسعه سازمان‎های نوآور و کارآفرین
 • کارآفرینی اسلامی
 • و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی
 • مدیریت بازرگانی و مالی :
 • مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 • مدیریت بازرگانی گرایش تحول
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی گرایش مالی
 • مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
 • سایر موضوعات مرتبط
 • مدیریت جهانگردی :
 • مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 • مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • مدیریت دولتی و سازمان های عمومی :
 • مدیریت منابع انسانی
 • تحول سازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • خط مشی گذاری
 • مدیریت دولتی نوین
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت تطبیقی و توسعه
 • دولت الکترونیک
 • مدیریت آموزشی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
 • مدیریت اجرایی و شهری :
 • مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
 • مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
 • مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات :
 • مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
 • مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
 • مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • اقتصاد :
 • برنامه ریزی
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد و انرژی
 • اقتصاد بین الملل
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد و جمعیت
 • اقتصاد و اشتغال
 • اقتصاد کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار
 • اقتصاد شهری
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • بازاریابی :
 • معرفی ترندهای جدید بازاریابی در دنیا
 • شیوه های جذب و وفادارسازی مشتریان و شناخت مشتری
 • راهکارهای ایجاد هویت برند با رویکرد افزایش فروش
 • آشنایی با شیوه های طراحی واجرای کمپینهای تبلیغاتی آنلاین بارویکرد افزایش فروش
 • بازاریابی برای جذب سرمایه
 • بازاریابی با رویکرد صادرات خدمات و تولیدات
 • بازاریابی برای افزایش توسعه بازار
 • به کارگیری هوش اقتصادی در بنگاه ها بارویکرد افزایش سود
 • شیوه های جدید قیمت گذاری کالا یا خدمات
 • معرفی ابزارهای بازاریابی دیجیتال و اهمیت آن
 • سایر موضوعات مرتبط …

بازگشت