اولین کنفرانس سراسری کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندهااولین کنفرانس سراسری کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندها

اولین کنفرانس سراسری کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندها

برگزارکننده : شرکت فرزانگان دانش راه (فرازش)

۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
ریاضیات
مکانیک و صنایع
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : دبیرخانه همایش
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۷۷۹۸۱۹۶۵

وب سایت : www.amipa2018.ir

اولین کنفرانس سراسری کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندهااولین کنفرانس سراسری کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندها

محور های همایش

اولین کنفرانس سراسری کاربرد مدلسازی در صنعت و تحلیل فرایندها

محورهای همایش :

 • کلیه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، برق و مخابرات، عمران
 • مدلسازی و طراحی مدلهای هوشمند در صنعت
 • برنامه زمانبندی بهینه برای امور نگهداری و تعمیرات
 • تحلیل فرایندها و بهینه سازی عملیات
 • اعتبارسنجی روشهای مدلسازی و تحلیلی
 • شامل حداقل موارد ذیل:
 • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • برنامه زمانبندی بهینه برای امور نگهداری و تعمیرات
 • روشهای تحلیل میزان تاثیر گرایشهای مختلف در حوزه نگهداری و تعمیرات
 • تاثیر سیستمهای کنترلی و ایمنی بر روی ظرفیت و وقت شناسی
 • اعتبارسنجی روشهای مدلسازی و تحلیلی
 • کاربرد سیستمهای هوشمند و هوش مصنوعی
 • تحلیل روشهای موثر در بهینه سازی مصرف انرژی و انرژی های جایگزین
 • مدلسازی رفتار و جریان مسافر و بار در ایستگاهها و محورها
 • انواع سیستمهای مانیتورینگ، پردازش و امنیت
 • اصول مدیریت ترافیک و مدیریت ظرفیت
 • کاربرد فن¬آوری های نانو و ابزار دقیق در عملیات
 • مقایسه و تحلیل روشهای اجرایی در بخشهای مختلف عملیات و اجرا
 • تحلیل فعالیتهای تعریف، اجرا و کنترل پروژه ها و ارایه راهکارهای بهبود

بازگشت