کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سومکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی شهریار

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر ناصر نصیری
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۰۶۸۶۴۸۹

وب سایت : manageaccount2017.com/fa/

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سومکنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

محور های همایش

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

محورهای همایش :

  • مدیریت
  • حسابداری
  • اقتصاد
  • کارآفرینی

بازگشت