همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیستهمایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی خاوران

۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدرضا مباشری
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۵۲۲۴۲۵۲

وب سایت : ۱۲thsastech.khi.ac.ir/Civil/Default.aspx

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیستهمایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

محور های همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

محورهای همایش :

 • مهندسی سازه و زلزله
 • کنترل سازه های مهندسی عمران
 • روش های عددی در مهندسی عمران
 • مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • کاربرد روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک
 • فناوری و مصالح نوین در مهندسی ژئوتکنیک
 • دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • کاربردهای سنجش ازدور
 • مهندسی نقشه برداری
 • مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درمهندسی عمران
 • مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک درمهندسی عمران
 • فناوریهای نوین در صنعت ساختمان
 • مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی محیط زیست

بازگشت