چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمیچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی نصیر

۰۶ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

نفت ، گاز و پتروشیمی
شیمی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر حسینی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۰۵۶۴۷۴

وب سایت : www.ircce.ir

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمیچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

محور های همایش

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

محورهای همایش :

 • مهندسی شیمی :
 • کاتالیست ها و فرآیندهای کاتالیستی
 • توسعه و کاربرد مواد پیشرفته و نوین
 • مواد، فرایندها و فناوریهای جداسازی
 • ابزارها، مواد و فرایندهای نانوتکنولوژی
 • ابزارها، مواد و فرایندهای بیوتکنولوژی
 • فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی
 • پلیمرها و فرایندهای پلیمریزاسیون
 • فرایندهای صنایع معدنی، شیمیایی و سلولوزی
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • ترمودینامیک و ترمو سینتیک سیستمها و فرایندها
 • مواد و فرایندهای هسته ای
 • مهندسی پزشکی، زیست پزشکی و داروسازی
 • شیمی :
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • شیمی پلیمر
 • نانو شیمی
 • فتو شیمی
 • شیمی کاربردی
 • شیمی پیشرانه ها
 • شیمی دارویی
 • بیوشیمی
 • شیمی صنایع غذایی

بازگشت