چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازیچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی نیکان

۲۱ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر جهانگیر
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۰۵۶۴۷۴

وب سایت : www.caue.ir

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازیچهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

محور های همایش

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی

محورهای همایش :

 • مهندسی عمران :
 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله
 • مدیریت ساخت
 • خاک و پی
 • حمل و نقل
 • راه و ترابری
 • سازه های دریایی
 • آب و سازه هیدرولیکی
 • محیط زیست
 • مدیریت منابع آب
 • خطوط راه آهن
 • مهندسی معماری :
 • مهندسی معماری
 • معماری منظر
 • مطالعات معماری ایران
 • مهندسی معماری اسلامی
 • معماری داخلی
 • بازسازی پس از سانحه
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • مرمت و احیای بناهای تاریخی
 • مهندسی شهرسازی :
 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • طراحی شهری
 • مدیریت شهری
 • شهرسازی عمومی
 • شهرسازی اسلامی
 • نظریات شهرسازی

بازگشت