چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

برگزارکننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
نانو تکنولوژی

اطلاعات تماس

مسئول : –
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۷۷۴۵۹۷۴۲

وب سایت : pfconf.ir

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایرانچهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

محور های همایش

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

محورهای همایش :

 • علوم و فناوری های نوین در حوزه مهندسی :
 • مهندسی عمران،آب و محیط زیست
 • مهندسی معماری و شهرسازی
 • مهندسی فناوری های نوین
 • مهندسی مکانیک وانرژی
 • مهندسی و علوم کامپیوتر
 • مهندسی هسته ای
 • مهندسی برق
 • علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم کشاورزی :
 • مدیریت ، مکانیزاسیون، آموزش و ترویج کشاورزی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • علوم باغبانی و تولیدات گیاهی
 • علوم شیلات و صنایع غذایی
 • علوم دام و دامپزشکی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • جنگل ، مرتع و بیابان
 • علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم انسانی :
 • علوم تربیتی و روانشناسی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • علوم اقتصادی و سیاسی
 • ادبیات و علوم انسانی
 • مدیریت و حسابداری
 • الهیات و ادیان
 • حقوق
 • علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم پایه :
 • علوم جغرافبا
 • علوم زیستی
 • علوم ریاضی
 • علوم زمین
 • علوم فیزیک
 • علوم شیمی

بازگشت