همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاریهمایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری

همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری

برگزارکننده : انجمن پژوهش در علوم اجتماعی ایران

۰۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

روانشناسی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای فرهانی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۲۵۹۱۷۲۲۲

وب سایت : ncmb.ir

همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاریهمایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری

محور های همایش

همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری

محورهای همایش :

  • روانشناسی اسلامی
  • روانشناسی بالینی
  • روانشناسی عمومی
  • علوم مشاوره
  • علوم رفتاری

بازگشت