همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال

برگزارکننده : مؤسسه علمی پژوهشی پردیس ایرانیان

۱۳ تیر ماه تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر فرخ قربانی نامور
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱ ۳۶۵۹ ۰۰۰۲ – ۴

وب سایت : spsconf.ir

همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال

محور های همایش

همایش ملی علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام اجتماعی، اقتصاد، صنعت، کارآفرینی و اشتغال

محورهای همایش :

 • نظام اجتماعی :
 • آسیب شناسی فرهنگی، دینی، خانواده، نقش زن و خانواده
 • انواع اختلالات در جامعه
 • توسعه اجتماعی، تربیت، خانواده و سلامت جنسی و خشونت خانوادگی
 • جنسیت و اختلالات روانشناختی
 • روش های مقابله با استرس
 • خانواده و فضای مجازی، فرصت ها و تهدید ها
 • انتقال و آسیب کار
 • خانواده و نظام آموزشی
 • مذهب، معنویت، خانواده
 • افزایش و کاهش جمعیت در سطح جامعه
 • چرخه های زندگی
 • کودکان کار
 • فرار از خانه
 • خشونت خانوادگی
 • اقتصاد و صنعت :
 • صنعت، دانشگاه و نقش آن در توسعه کارآفرینی
 • شرکت های دانش بنیان در بهبود فضای کسب و کار
 • شرکت دانش بنیان و تجاری سازی محصول
 • حمایت از مخترعان و نخبگان
 • انجمن های علمی و کارآفرینی
 • تورم
 • بنگاه های زود بازده
 • گفتمان سازی فراگیر و ترویج اقتصاد مقاومتی
 • خوشه های صنعتی و فرصت های کارآفرینانه
 • کارآفرینی: کارآفرینان برتر ایران و جهان
 • فراهم نمودن محیطی برای بازگو نمودن مشکلات سرمایه گذاران، کارخانه داران و کارآفرینان
 • راهکارهای انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه ها
 • راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها در صنعت
 • بررسی مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه ها
 • جمع آوری ایده های صنعتی مختلف قابل سرمایه گذاری
 • به عرضه گذاشتن محصولات صنعتی مختلف
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • استراتژی های کارآفرینی
 • تجربیات جهانی در خصوص کارآفرینی
 • گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار
 • کارآفرینی و انتقال دانش بنیان
 • کارآفرینی در فن آوری های پیشرفته
 • تجارت الکترونیکی و نقش آن در کارآفرینی
 • تامین مالی آموزش های فنی و حرفه ای با هدف دستیابی به اهداف پایدار جهانی
 • هم افزایی در آموزش های مهارتی با همکاری مدارس، دانشگاه ها و آموزشگاه های فنی
 • اشتغال :
 • اشتغال دانش بنیان
 • مهارت آموزی و اشتغال پایدار
 • توسعه مهارت های فنی و حرفه ای و اشتغال
 • نقش ICT و فضای مجازی در اشتغال
 • فضای مجازی و اشتغال
 • چالش های اشتغال دانش آموختگان
 • تجارت الکترونیکی و نقش آن در اشتغال
 • راهکارهای توسعه آموزش مهارتی در مناطق کمتر توسعه یافته
 • آموزش حرفه ای برای افراد با نیازهای خاص
 • رهگیری مهارت آموزان و اشتغال پایدار
 • نقش مشاوره شغلی – آموزشی در اشتغال پایدار
 • مهارت های لازم و اشتغال
 • توسعه مهارت آموزی برای توانمندسازی جوانان
 • آموزش های مهارتی با رویکرد فن آوری های نوین
 • کاربرد ابزارهای الکترونیکی در آموزش مهارتی و اشتغال
 • تاثیر همکاری بین المللی و آموزش های مهارتی آموزشی و کار حرفه ای در موفقیت اقتصادی
 • مهارت آموزی با رویکرد آینده پژوهی
 • نوآوری، رقابت پذیری و کارآفرینی در آموزش های فنی و حرفه ای

بازگشت