دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتردومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی بصیر

۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر منثوری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۰۵۶۴۷۴

وب سایت : www.elcm4.ir

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتردومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای همایش :

 • مهندسی برق :
 • قدرت
 • کنترل
 • مخابرات
 • الکترونیک
 • مهندسی پزشکی
 • شبکه های انتقال توزیع
 • مهندسی کامپیوتر :
 • معماری کامپیوتر
 • مهندسی نرم افزار
 • هوش مصنوعی
 • مکاترونیک
 • الگوریتم ها و محاسبات
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • شبکه های کامپیوتری
 • امنیت اطلاعات
 • تجارت الکترونیک
 • علوم کامپیوتر :
 • سیستم های هوشمند
 • محاسبات علمی
 • سیستم های کامپیوتری
 • نظریه محاسبات

بازگشت