کنگره بین المللی برق ایران

کنگره بین المللی برق ایران

۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

برق و الکترونیک

اطلاعات تماس


وب سایت : tnti.ir

کنگره بین المللی برق ایرانکنگره بین المللی برق ایران

محور های همایش

کنگره بین المللی برق ایران

محورهای همایش :

 • الکترونیک :
 • نیمه‌هادی‌ها
 • افزاره‌ها و قطعات میکرو الکترونیک
 • افزاره‌ها و قطعات نانو الکترونیک
 • افزاره‌ها و قطعات الکترونیک نوری
 • MEMS
 • مدارهای مجتمع آنالوگ
 • مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال
 • مدارهای مجتمع و سیستم‌های دیجیتال مخلوط
 • مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
 • الکترونیک صنعتی
 • مخابرات، سیستم :
 • تئوری مخابرات
 • تئوری اطلاعات، کدینگ، و رمزنگاری
 • پردازش سیگنال(صوت، تصویر)
 • مخابرات سیار
 • مخابرات نوری
 • مخابرات ماهواره‌ای
 • پردازش سیگنال های آماری(آشکار سازی، تخمین، شناسایی الگو)
 • رادار و سونار
 • شبکه های کامپیوتری، بی سیم، حس گر
 • طیف گسترده
 • سوئیچینگ و روتینگ
 • مخابرات، میدان ها و امواج الکترومغناطیس :
 • سازگاری الکترومغناطیسی
 • انتشار و پراکندگی امواج
 • قطعات، مدارات و زیرسیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری
 • طراحی و کاربرد ساختارهای پریودیک در الکترومغناطیس
 • طراحی، مدلسازی، اندازه گیری، و فناوری آنتن
 • تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس
 • آرایه های آنتن و شکل دهی پرتو
 • فوتونیک، فیبر نوری و مخابرات نوری
 • سیستمها و فناوری فرکانس تراهرتز
 • قدرت، سیستم :
 • منابع تجدید پذیر
 • شبکه های هوشمند
 • تولید پراکنده و ریز شبکه ها
 • مدیریت انرژی، مصرف و تقاضا
 • بازار برق و تجدید ساختار
 • تشخیص وضعیت و خطا در سیستم های قدرت
 • برنامه ریزی سیستم های قدرت
 • بهره برداری سیستم های قدرت
 • قابلیت اطمینان (امنیت و کفایت) سیستم های قدرت
 • کیفیت توان الکتریکی
 • سیستم های انتقال ولتاژ بالای جریان مستقیم
 • سیستم های انعطاف پذیر جریان متناوب
 • حالت های گذرا در سیستم های قدرت
 • کنترل و پایداری سیستم قدرت
 • حفاظت الکتریکی
 • مهندسی فشار قوی

بازگشت