کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی

کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی

برگزارکننده : University of Silesia in Katowice

۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر علی محمدی
تلفن دبیرخانه : ۶۵۲۷۵۸۶۸

وب سایت : iccssb.com

کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعیکنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی

محور های همایش

کنفرانس بین المللی چالش های تجارت و علوم اجتماعی

محورهای همایش :

 • محور های کنفرانس
 • تجارت و اقتصاد
 • مدیریت
 • بازاریابی
 • رفتار مصرف کننده
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد بین الملل
 • روانشناسی
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی مصرف کننده
 • روانشناسی سازمانی
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی سیاسی
 • جامعه شناسی کاربردی
 • نظریه های جامعه شناسی
 • مطالعات فرهنگی

بازگشت