چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

برگزارکننده : مرکز همایش های توسعه داتیس

۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی
جامعه شناسی
سایر …

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۳۳۶۹۹۰۹۴

وب سایت : tsdi.ir

چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایرانچهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

محور های همایش

چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

محورهای همایش :

 • شهرسازی :
 • مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی
 • بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری
 • نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر
 • بازسازی تاریخی شهر
 • احداث خیابان‌های امن و یا اصلاح ترافیکی خیابان‌ها
 • استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها نیز تحت مقوله شهرسازی مدرن
 • بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری
 • بالابردن سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استاندارد‌های زندگی
 • تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز
 • بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌
 • بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر
 • تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • طراحی شهری بافت فرسوده و ناپایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • طراحی حریم شهر و راه¬های رفع چالش¬های آن
 • مدیریت شهری :
 • کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان
 • مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 • چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در ایران
 • شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری
 • آینده پژوهی در مدیریت شهری
 • تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
 • الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
 • تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری

بازگشت