همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی و نمایشگاه مربوطه

همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی و نمایشگاه مربوطه

برگزارکننده : فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر غلامرضا نوروزی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۴۳۰۳۸۲

وب سایت : www.fedmedexcon.com

همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی و نمایشگاه مربوطههمایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی و نمایشگاه مربوطه

محور های همایش

همایش رویکرد پزشکی ورزشی در بدن سازی، آمادگی جسمانی، تغذیه، مکمل های ورزشی و نمایشگاه مربوطه

محورهای همایش :

 • راهکارهای تغذیه ای در مدیریت وزن و ترکیب بدنی
 • برنامه غذایی ایده آل برای ارتقاء عملکرد ورزشی
 • آخرین دستاورد های علمی درعرصه مکمل های ورزشی
 • بدنسازی در بیماران و گروه های خاص (بانوان، کودکان و سالمندان)
 • جایگاه علم تمرین در بدنسازی، روش ها و ابزار ها
 • راهکارهای نوین در ریکاوری و پیشگیری از بی تمرینی
 • دستاورد های جدید در فیزیولوژی ورزش بدنسازی
 • سیستم های تمرینی ویژه برای بدنسازی و فیتنس بدون بکار بردن مکمل ها
 • برنامه ریزی حسب ویژگیهای فیزیولوژی برای تمرینات قهرمانان
 • ارائه روش های افزایش آگاهی جامعه نسبت به استفاده صحیح از مکمل های غذایی و رژیمی و ورزشی
 • تبیین روش های تشخیص تضمین کیفیت و سلامت مکمل های ورزشی
 • بررسی و چگونگی تدوین استانداردهای مورد نیاز در تولید و واردات مکمل های غذایی و رژیمی و ورزشی
 • روش های علمی تجویز مکمل های ورزشی برای رشته های مختلف ورزشی
 • بررسی راهکارهای عرضه صحیح مکمل های ورزشی در بازار مصرف
 • ارائه چگونگی شناسایی و بکارگیری دستگاه های ورزشی ایزومتریک، ایزوتونیک، و ایزوکنتیک برای اهداف متفاوت
 • بیان استانداردهای آرگونومیک دستگاه های بدن سازی
 • تبیین تفاوت دستگاه های بدن سازی با روش وزنه آزاد و کاربرد آنها
 • ضرورت بکارگیری سیستم های پایش در آمادگی جسمانی و تشخیص صدمات جسمانی و مکانیزم های آنها
 • اهداف، انگیزه ها و فرهنگ تناسب اندام و بدنسازی

بازگشت