کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی

کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : irlaw2017.com

کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی

محور های همایش

کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی

محورهای همایش :

  • حقوق عمومی
  • حقوق خصوصی
  • حقوق جزا (عمومی/اختصاصی)
  • حقوق بین الملل (عمومی/خصوصی)
  • فقه اسلامی

بازگشت