ولین همایش ملی محیط زیست

ولین همایش ملی محیط زیست

برگزارکننده : موسسه نواندیشان علم خوارزمی_دانشگاه آزاد_دانشگاه جامع علمی کاربردی_موسسه آموزش عالی خرد

۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : اسماعیلی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۹۱۸۶۳۰۹۰

وب سایت : www.1nce.ir/fa/

ولین همایش ملی محیط زیست

محور های همایش

ولین همایش ملی محیط زیست

محورهای همایش :

 • مهندسی محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست شهری و منطقه ای
 • مدیریت بحرانهای زیست محیطی
 • مدیریت پسماند و بازیافت
 • برنامهریزی استراتژیک در توسعه پایدار محیط زیست
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
 • آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
 • آلودگی خاک
 • آلودگی هوا و آلاینده های آن
 • مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • جغرافیا و برنامه ریزی (شهری، روستایی)
 • مدیریت پایدار جنگل و مرتع
 • مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
 • مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست
 • کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست
 • الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
 • کشاورزی و منابع طبیعی
 • مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی
 • مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • هواشناسی و اقلیم شناسی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 • تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
 • علوم تکنولوژی نهال و بذر
 • علوم باغبانی و فضای سبز
 • علوم دام و دامپزشکی
 • علوم شیلات و آبزیان
 • علوم و صنایع غذایی
 • حشره شناسی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • جنگل، مرتع و بیابان
 • آبیاری و زهکشی
 • توسعه روستایی
 • محیط زیست
 • استاندارسازی، سیستم های مدیریتی
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • آلودگی ها (آب، خاک، هوا، صوت)
 • مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی، طوفان، گرد و غبار و کم آبی)
 • مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
 • مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
 • مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
 • مدیریت پسماند و بازیافت
 • مدیریت انرژی
 • اقتصاد، حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
 • گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • زمین شناسی
 • جغرافیا و برنامه ریزی (طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
 • تغییرات اقلیمی"
 • نوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
 • علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)
 • پدافند غیرعامل و دفاع زیستی
 • و سایر محورهای مرتبط با همایش …

بازگشت