همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

برگزارکننده : مؤسسه علمی پژوهشی پردیس ایرانیان

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر فرخ قربانی نامور
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱ ۳۶۵۹ ۰۰۰۲ – ۴

وب سایت : conf.unpardis.com

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

محور های همایش

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

محورهای همایش :

 • نقش آموزش در توانمند سازی جامعه
 • تکنولوژی، جایگاه و کاربرد آن در نظام آموزشی
 • نقش مدیریت، آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظام آموزشی
 • توسعه و ترویج علوم در نظام آموزشی
 • نقش اسناد بالادستی، مدل ها، الگوها و نظریه ها در نظام آموزشی
 • نقش تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در نظام آموزشی
 • کاربرد روانشناختی در آموزش
 • اخلاق و جایگاه آن در نظام آموزشی
 • تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی
 • نقش طراحی و سنجش در نظام آموزشی
 • آموزش مجازی و جایگاه آن در نظام آموزشی
 • جایگاه آموزش در ارتقاء سلامت
 • آموزش هنر در نظام آموزشی کشور
 • آموزش تعالیم دینی و قرآن و نقش آن در سلامت جامعه
 • نقش امکانات و تجهیزات در فرآیند یاددهی و یادگیری
 • تربیت بدنی و جایگاه آن در نظام آموزشی
 • نقش آسیب های اجتماعی در آموزش
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهره مندی نظام آموزشی
 • پداگوژی نوین در عرصه آموزش
 • حقوق شهروندی و جایگاه آن در نظام آموزش
 • ارزشیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزشی
 • اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی
 • آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان
 • فرهنگ و نظام آموزشی
 • روش های نوین آموزش در علوم پایه و علوم فنی و مهندسی
 • مدیریت و جایگاه آن در نظام آموزشی کشور

بازگشت