سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت

اطلاعات تماس


وب سایت : cime.ir

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

محورهای همایش :

 • مدیریت استراتژیک دانش
 • مدیریت استراتژیک بازار
 • مدیریت استراتژیک برند
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • مدیریت تحولات استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود
 • تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت
 • رویکردها و مدل­های مدیریت استراتژیک
 • رویکردهای ارزیابی ریسک و مدیریت استرتژیک ریسک
 • انواع استراتژی های رقابتی کسب و کار
 • تحلیل وضعیت در برنامه ریزی استراتژیک
 • رهبری و مدیریت استراتژیک
 • رابطه مدیریت بر مبنای هدف با مدیریت استراتژیک
 • رابطه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با مدیریت استراتژیک
 • ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک
 • انواع کنترل در مدیریت استراتژیک
 • طراحی خط مشی مناسب برای کنترل استراتژیک
 • ملاحظات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآور

بازگشت