دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

برگزارکننده : مرکز بنیاد همایش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکزبنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با همکاری موسسات

۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
تاریخی و گردشگری

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۹٫iseconf.ir

دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

محور های همایش

دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

محورهای همایش :

 • معماری :
 • معماری و هویت شهری
 • معماری پایدار
 • روش ها و فناوری های نو در در معماری
 • انرژی های نو در معماری
 • سبک شناسی معماری
 • معماری خیابانی
 • تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • گرافیک شهری
 • مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • معماری منظر شهری
 • معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
 • معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 • الگوهای معماری بومی
 • معماری منظر
 • معماری داخلی
 • معماری زیر زمینی
 • بوم شناسی
 • زیبایی شناسی در معماری
 • و سایرمحور ها و ایده های نوین با معماری
 • شهرسازی :
 • اقتصاد شهری
 • طراحی شهری
 • بافت های قدیمی
 • برنامه‌ریزی شهری
 • برنامه‌ریزی حمل و نقل
 • برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی شبکه‌های زیرساختی
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیریت شهری
 • جغرافیای شهری
 • بافت های فرسوده
 • آمار در شهرنشینی
 • برنامه ریزی شهری
 • تحلیل فضای شهری
 • جامعه شناسی شهری
 • شناخت فضای شهری
 • حقوق و قوانین شهری
 • جمعیت شناسی شهری
 • چالش های شهرسازی
 • طراحی در شهرسازی
 • درک و بیان محیط شهری
 • مدل های کمی شهرسازی
 • نقشه برداری در شهرسازی
 • تکنیک ها برنامه ریزی شهری
 • مبانی روش های طراحی شهری
 • مبانی روش های برنامه ریزی – شهرسازی اسلامی
 • و سایرمحور ها و ایده های نوین با معماری
 • مهندسی عمران، ترافیک و نقشه برداری :
 • ایمنی ترافیک
 • راه و ترابری
 • تکنولوژی بتن
 • مهندسی ترافیک
 • حمل‌و‌نقل همگانی
 • ژئو تکنیک و معدن
 • طرح هندسی معابر
 • هیدرولیک، منابع آب
 • مدیریت ساخت و ساز
 • حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار
 • هماهنگی شکلی سازه و معماری
 • ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
 • مهندسی تونل برای نواحی شهری
 • سازه های غیر ساختمانی و صنعتی
 • برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
 • نقشه برداری و ژئودزی و ژئوماتیک
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی
 • سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و پایدار
 • روش های عددی در مهندسی عمران
 • دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
 • سازه های زیرزمینی – مهندسی ارزش
 • مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک
 • مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
 • مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
 • مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
 • معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
 • بهسازی سیستم شریان های حیاتی، بناها و پل ها
 • اخلاق، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
 • مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در عمران
 • تحلیل و نوآوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
 • آموزش ترافیک قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک
 • سیستم های GIS با تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
 • توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
 • مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری
 • کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
 • فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان
 • اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه
 • عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها
 • کاربرد فناوری های نوین ( جداگرهای لرزه ای، میراگراها و . . ) در بهسازی لرزه ای سازه ها
 • و سایرمحور ها و ایده های نوین با مهندسی عمران، ترافیک و نقشه برداری
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین :
 • تئوری برنامه ریزی محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای
 • برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی
 • برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی
 • ارزیابی­های زیست محیطی بر محیط زیست
 • پایش محیط زیست
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • مدل­های آمایش سرزمین
 • اثرات زیست محیطی پروژه­ ها و طرح­های کلان
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن­ها
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست :
 • بهداشت محیط شهری و روستایی
 • بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحران­ها
 • کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن)
 • معرفی نرم افزارهای تخصصی بهداشت محیط ومحیط زیست
 • کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
 • روش های ارزیابی و مدیریت ریسک
 • فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS) :
 • کاربرد فناوری GIS و RS در شناسایی اکوسیستم های طبیعی
 • کاربرد فناوری GIS و RS در منابع آب
 • روش­های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست
 • تحلیل­های اکوسیستمی با استفاده از روش های GIS و RS
 • رتعیین قابلیت های تفرجی پارک ها با استفاده از GIS
 • GIS و کاربران در طرح های توسعه شهری
 • محیط زیست و انرژی :
 • شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع
 • اثرات محیط زیستی استفاده از منابع مختلف انرژی
 • فن‌آوری­های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
 • سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی
 • فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک
 • طراحی محیط شهری پایدار با تاکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
 • محیط زیست و تنوع زیستی :
 • مهمان های ناخوانده محیط زیست
 • آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی
 • سرزمین شناسی و حفاظت از آن
 • حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری
 • حفاظت از گونه ­های در معرض خطر انقراض
 • بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی
 • تغییرات آب و هوائی و اقلیمی :
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی
 • تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا
 • گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن
 • تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها)
 • خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن
 • مهندسی طراحی محیط زیست :
 • اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک­های ملی
 • طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز
 • طراحی اکولوژیک و پایدار
 • بازسازی و بهسازی محیطی
 • نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی
 • طراحی شهری، بهسازی محیط زیست
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرح­های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی
 • نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی
 • اصول و مبانی طراحی محیط پایدار شهری و حومه شهری
 • برنامه های توسعه شهری و محیط زیست
 • برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی
 • استفاده از فن آوری­های نوین در فضای سبز شهری
 • کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور
 • سوانح و بحران های محیط زیستی
 • بررسی عوامل موثر در تخریب لایه ازون ناشی از ورود آلاینده ها به جو و ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی
 • شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی (سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی، بیولوژیک و مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن)
 • چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری
 • سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح
 • به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری
 • بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی
 • اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست
 • مبانی نظری اقتصاد محیط زیست
 • روش­ها و فنون در اقتصاد محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
 • حسابداری زیست محیطی
 • مسائل و مشکلات روش های موجود مبانی نظری حقوق محیط زیست
 • مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست
 • قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی
 • تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
 • چالش­های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی
 • جرائم زیست محیطی
 • مبانی نظری و تئوری­های و تکنیک­های آموزش محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها به جهت تفرج و توریسم پروری
 • روش­های ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح
 • روش­های ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
 • نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست
 • روش­های نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست
 • تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
 • نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی
 • آب و فاضلاب :
 • انواع آلاینده­های آب
 • کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی و جهانی
 • تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • مدیریت کاهش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی آفت کش ها بر منابع آب های زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده­ها و پساب­های تصفیه شده
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده ­های آب
 • بررسی علل خشکسالی سال­های اخیر
 • خشک شدن تالاب­ها
 • روش­های نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 • بررسی نقش آلودگی آب های سطحی در کاهش گونه ایی اکوسیستم های کف زی
 • آبخوان ها و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی
 • هوا و صوت :
 • شناسایی و کنترل آلودگی­های صوتی و ارائه و بررسی طرح­های جامع کاهش آلودگی هوا
 • آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلاینده­ها و مخاطرات بهداشتی
 • ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی
 • روش­­های نوین کنترل آلودگی هوا
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ابعاد روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
 • نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی
 • خاک :
 • شناسایی و پایش آلاینده­های خاک
 • حذف آلاینده­ های خاک با استفاده از فناوری­ های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
 • استانداردهای حد مجاز آلاینده­ها در خاک
 • مدیریت پسماند و بازیافت :
 • مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، بازیافت)
 • مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک
 • مکان یابی، ساماندهی و مهندسی مکان­های دفن بهداشتی پسماندها
 • فناوری­ های نوین در فرآیند مدیریت پسماند
 • تولید مواد و انرژی از پسماند
 • اقتصاد و مدیریت پسماندها
 • قوانین، مقررات و استانداردهای مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
 • مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
 • نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا
 • روش های بازیافت
 • محیط زیست و علوم مختلف :
 • بیوتکنولوژی و محیط زیست
 • نانوتکنولوژی و محیط زیست
 • محیط زیست و فناوری اطلاعات
 • محیط زیست و پزشکی
 • فیزیک و محیط زیست
 • حمل و نقل و محیط زیست
 • صنعت، معدن و محیط زیست
 • سوخت، انرژی و محیط زیست
 • علوم جانوری و محیط زیست
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • کشاورزی و محیط زیست
 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • هواشناسی و محیط زیست
 • شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
 • معماری، شهرسازی و محیط زیست
 • عمران، ساخت و ساز و محیط زیست
 • گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
 • و سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
 • اکو توریسم و محیط زیست :
 • تفرج گرایی و تالاب ها
 • اکوتوریسم و نقش آن در اقتصاد بومی
 • اکوتوریسم، مخاطرات و معضلات ناشی از آن
 • نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • مکانیسم های توسعه پاک
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • فاضلاب شهری و تصفیه
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن
 • جغرافیا و توسعه پایدار :
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • جغرافیای شهری
 • جغرافیای روستایی
 • جغرافیای انسانی
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیای پزشکی
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای حمل و نقل
 • جغرافیا و ژئوموفولوژی
 • جغرفیا و کارتوگرافی
 • جغرافیا و محیط زیست
 • جغرافیا و منابع طبیعی
 • جغرافیا و محیط زیست دریایی
 • جغرافیا و آمایش سرزمین
 • جغرافیا و مدیریت بحران
 • جغرافیا و کاهش مخاطرات طبیعی
 • جغرافیا و اقلیم شناسی

بازگشت