دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

برگزارکننده : مرکز بنیاد همایش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکزبنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با همکاری موسسات

۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۲۰٫iseconf.ir/fa/

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

محور های همایش

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

محورهای همایش :

 • محیط زیست :
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • آلودگی‌های محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • محیط زیست و آمایش سرزمین
 • پساب و پسماند ومحیط زیست
 • انرژی ومحیط زیست
 • تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
 • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
 • تالاب ها و محیط زیست
 • دریا ها ومحیط زیست
 • حقوق ومحیط زیست
 • سنجش از دور ومحیط زیست
 • آموزش ومحیط زیست
 • برنامه ریزی ومحیط زیست
 • فرهنگ ومحیط زیست
 • مهندسی کشاورزی :
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • اصلاح گیاهان باغبانی
 • تولید محصولات باغبانی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی فضای سبز
 • گیاه‌پزشکی(مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌های گیاهی، علف‌های هرز)
 • پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
 • منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری :
 • آبخیزداری و توسعه پایدار
 • مرتعداری و منابع طبیعی
 • حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
 • تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
 • جنگل و صنایع چوب :
 • جنگداری و مهندسی جنگل
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • فرآورده های چندسازه چوب
 • حفاظت و اصلاح چوب
 • بیولوژی و آناتومی چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • طراحی و مهندسی چوب
 • مسایل اقتصادی –اجتماعی جنگل
 • شیلات :
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فرآوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • مدیریت مناطق بیابانی
 • آبیاری، مرتع و آبخیزداری مناطق بیابانی
 • خاک‌شناسی مناطق بیابانی
 • محیط زیست و منابع طبیعی بیابان
 • بیابان زدایی، توسعه و عمران مناطق بیابانی
 • آبیاری و زهکشی :
 • سازه های آبی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی منابع آب
 • هواشناسی کشاورزی
 • حفاظت کیفی و کمی منابع آب
 • افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب
 • مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی
 • بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف
 • روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی
 • زراعت و اصلاح نباتات :
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی :
 • سیاست و توسعه کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • بازاریابی محصولات کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • نقش نظام اقتصادی و بیمه‌ای در توسعه کشاورزی
 • علوم باغبانی :
 • گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای
 • باغبانی میوه‌کاری
 • باغبانی سبزی‌کاری
 • پرورش گیاهان زینتی
 • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
 • فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 • فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی– ادویه‌ای و عطری
 • فیزیولوژی و فنّاوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 • بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی :
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی
 • بهینه‌سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
 • آموزش و گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
 • کاربرد داده‌های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
 • کاربرد IT و ICT در ترویج و توسعه کشاورزی
 • علوم خاک :
 • شیمی و حاصلخیزی خاک
 • فیزیک و حفاظت خاک
 • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک
 • علوم دام و طیور :
 • اصلاح نژاد دام
 • تغذیه دام، طیور و نشخوارکنندگان
 • مدیریت دامپروری
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • تولید طیور(پرورش و مدیریت)
 • مهندسی صنایع غذایی :
 • صنایع غذایی
 • علوم مواد غذایی
 • زیست فنّاوری مواد غذایی
 • مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم :
 • طراحی و ساخت
 • انرژی‌های تجدیدپذیر
 • فناوری پس از برداشت
 • مدیریت و تحلیل سامانه‌ها
 • انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند
 • توسعه روستایی :
 • معماری، مسکن و بهسازی روستایی
 • آسیب شناسی توسعه پایدار روستایی
 • نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعه روستایی
 • گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستایی
 • مسایل اجتماعی و جامعه روستایی ایران
 • نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعه نواحی روستایی

بازگشت