دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعیدومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

برگزارکننده : مرکز بنیاد همایش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکزبنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با همکاری موسسات

۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۲۰٫iseconf.ir/fa/

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعیدومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

محور های همایش

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

محورهای همایش :

 • محیط زیست :
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • آلودگی‌های محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • محیط زیست و آمایش سرزمین
 • پساب و پسماند ومحیط زیست
 • انرژی ومحیط زیست
 • تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
 • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
 • تالاب ها و محیط زیست
 • دریا ها ومحیط زیست
 • حقوق ومحیط زیست
 • سنجش از دور ومحیط زیست
 • آموزش ومحیط زیست
 • برنامه ریزی ومحیط زیست
 • فرهنگ ومحیط زیست
 • مهندسی کشاورزی :
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • اصلاح گیاهان باغبانی
 • تولید محصولات باغبانی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی فضای سبز
 • گیاه‌پزشکی(مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌های گیاهی، علف‌های هرز)
 • پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
 • منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری :
 • آبخیزداری و توسعه پایدار
 • مرتعداری و منابع طبیعی
 • حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
 • تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
 • جنگل و صنایع چوب :
 • جنگداری و مهندسی جنگل
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • فرآورده های چندسازه چوب
 • حفاظت و اصلاح چوب
 • بیولوژی و آناتومی چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • طراحی و مهندسی چوب
 • مسایل اقتصادی –اجتماعی جنگل
 • شیلات :
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فرآوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • مدیریت مناطق بیابانی
 • آبیاری، مرتع و آبخیزداری مناطق بیابانی
 • خاک‌شناسی مناطق بیابانی
 • محیط زیست و منابع طبیعی بیابان
 • بیابان زدایی، توسعه و عمران مناطق بیابانی
 • آبیاری و زهکشی :
 • سازه های آبی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی منابع آب
 • هواشناسی کشاورزی
 • حفاظت کیفی و کمی منابع آب
 • افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب
 • مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی
 • بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف
 • روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی
 • زراعت و اصلاح نباتات :
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی :
 • سیاست و توسعه کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • بازاریابی محصولات کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • نقش نظام اقتصادی و بیمه‌ای در توسعه کشاورزی
 • علوم باغبانی :
 • گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای
 • باغبانی میوه‌کاری
 • باغبانی سبزی‌کاری
 • پرورش گیاهان زینتی
 • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
 • فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 • فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی– ادویه‌ای و عطری
 • فیزیولوژی و فنّاوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 • بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی :
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی
 • بهینه‌سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
 • آموزش و گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
 • کاربرد داده‌های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
 • کاربرد IT و ICT در ترویج و توسعه کشاورزی
 • علوم خاک :
 • شیمی و حاصلخیزی خاک
 • فیزیک و حفاظت خاک
 • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک
 • علوم دام و طیور :
 • اصلاح نژاد دام
 • تغذیه دام، طیور و نشخوارکنندگان
 • مدیریت دامپروری
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • تولید طیور(پرورش و مدیریت)
 • مهندسی صنایع غذایی :
 • صنایع غذایی
 • علوم مواد غذایی
 • زیست فنّاوری مواد غذایی
 • مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم :
 • طراحی و ساخت
 • انرژی‌های تجدیدپذیر
 • فناوری پس از برداشت
 • مدیریت و تحلیل سامانه‌ها
 • انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند
 • توسعه روستایی :
 • معماری، مسکن و بهسازی روستایی
 • آسیب شناسی توسعه پایدار روستایی
 • نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعه روستایی
 • گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستایی
 • مسایل اجتماعی و جامعه روستایی ایران
 • نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعه نواحی روستایی

بازگشت