کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی

برگزارکننده : دبیرخانه دائمی کنگره

۰۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

نانو تکنولوژی
شیمی

اطلاعات تماس

مسئول : جلیلیان
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۸۷۲۱۷۳۵۳

وب سایت : www.1mrss.ir

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی    کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی

محور های همایش

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی؛ از پژوهش تا توسعه ملی

محورهای همایش :

 • سنتز مواد و نانو مواد
 • کاتالیست ها و فرآیندهای انتقال و استخراج
 • تولید انرژی ، تبدیل انرژی و انرژی های نوین
 • طراحی آزمایشات، مدلسازی و شبیه سازی
 • حسگرها و بیو حسگرها
 • تولید و فناوری
 • شبیه سازی سنتز و انتقال دارو

بازگشت