کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران،معماری و پدافند غیرعامل

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی میعاد

۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۴۷۲۹۸۳

وب سایت : capconf.ir

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران،معماری و پدافند غیرعامل

محور های همایش

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران،معماری و پدافند غیرعامل

محورهای همایش :

 • مهندسی عمران
 • آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها
 • روش‌های عددی در مهندسی عمران
 • فناوری‌های نوین در مهندسی عمران
 • مدیریت ساخت مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها
 • مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
 • سازه‌های بتنی و فولادی
 • مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار
 • عمران و توسعه پایدار شهری
 • مهندسی عمران و توسعه پایدار
 • برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
 • حمل و نقل و زیرساخت های شهری
 • شهرسازی و توسعه شهری پایدار
 • مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
 • فناوری های نوین در صنعتی سازی ساختمان
 • یافته های جدید در تحلیل، طراحی و اجرای سازه های سبک
 • سیستم های سازه ای، اعضا و یا اتصالات نوین در سازه ها
 • روشها یا مصالح جدید در مقاوم سازی سازه ها
 • کاربردهای نوین مصالح و قطعات سبک در مهندسی عمران
 • تولید و کاربرد بتن های وی‍‍ژه
 • مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
 • نقش مدیریت پروژه در تامین شاخصه های کمی و کیفی اجرای پروژه های عمرانی
 • ارزیابی آسیب پذیری و روش های بهسازی، مقاوم سازی، تعمیر و تقویت سازه ها
 • ارزیابی روش های مختلف احداث سازه های فولادی و بتنی
 • مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی
 • فناوریهای نوین در ساخت و ساز شهری
 • کاربرد فناوری های نوین در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری
 • کاربرد فناوری های نوین در صنعت ساختمان
 • مشکلات پیش رو، تجربیات کشورهای پیشرفته و صنعتی
 • کاربرد فناوری های نوین در هوشمند سازی ساختمان
 • ساختمان های هوشمند
 • کاربرد فناوری های نوین در ساختمان های شهری
 • مدیریت بحران
 • آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن
 • نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازی ساخت و ساز ایمن
 • سیستم‌های هوشمند و هشدار سریع
 • مدیریت و مشارکت‌های مردمی
 • مهندسی ایمنی و مدیریت
 • نقش مهندسی و سازمان های مهندسی در مدیریت بحران های طبیعی
 • مدیریت بحران در شهرها و مناطق روستایی
 • اقلیم
 • ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
 • راهکارهای نوین در مهندسی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی
 • چگونگی نقش مهندسان طراح اعم از معماری، عمران، تاسیسات در جهت بهره گیری بیشتر از منابع انرژی اقلیمی در منطقه در جهت طراحی بهینه ساختمان.
 • مهندسی زلزله، سازه و ژئوتکنیک
 • آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای- راهکاری به صرفه اقتصادی در بهسازی لرزه ای سازه ها- سیستم های هوشمند و هشدار سریع زلزله- بافت شهری در مناطق زلزه خیز
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • انواع روشها و تکنیکهای تخریب ساختمانها و سازه‌ها
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب
 • مدیریت و نظارت تخریب
 • معماری
 • جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی
 • معماری و توریسم فرهنگی
 • چالش های معماری معاصر در کلان شهرها
 • فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها
 • معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها
 • توریسم و معماری معاصر در ۱۴۰۴
 • اقتصاد، توریسم، فرهنگ
 • المان های معماری و سیمای شهری
 • معماری فرهنگ، فرهنگ معماری
 • پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری
 • المان های اسلامی و توریسم فرهنگی
 • المان های ماندگار و توریسم فرهنگی
 • توسعه و مکان یابی هتل در مرکزیت یا حومه شهر
 • تعلق خاطر در معماری
 • وضعیت توریسم معماری نوستالژیک
 • نقش مراکز آموزشی در توسعه ی معماری کلان شهرها
 • مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
 • اندیشه ها و فناوری های نو در معماری و شهرسازی
 • معماری تزءینی یا مفهوم در معماری
 • معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم و تمامی موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی

بازگشت