پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

برگزارکننده : پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

۰۸ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : احمد گنجی
تلفن دبیرخانه : ۶۶۴۱۵۳۳۰ , ۶۶۹۵۴۷۵۴

وب سایت : itmanc.irandoc.ac.ir/fa/

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

محور های همایش

پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

محورهای همایش :

 • محور علمی- فناوری
 • فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات
 • استانداردها و حکمرانی داده‌ها
 • حکمرانی داده‌ها و حکمرانی فناوری اطلاعات
 • هستان‌ شناسی فراداده‌ها
 • کیفیت داده‌ها
 • امنیت و ایمنی داده‌ها
 • داده‌های عظیم و حکمرانی داده‌ها
 • شبکه‌های اجتماعی
 • معنابخشی و مصورسازی داده‌ها
 • هوش تجاری
 • اینترنت اشیاء و حکمرانی داده‌ها
 • حکمرانی داده‌ها در فضای ابری
 • محور سیاستی- مدیریتی
 • برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
 • سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
 • مدیریت منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات
 • معماری فناوری اطلاعات
 • مدیریت کیفیت داده‌ها
 • ارتباطات سازمانی و حکمرانی داده‌ها
 • مدیریت دانش
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات
 • مدیریت زنجیره تامین داده‌ها
 • توسعه پایدار و فناوری اطلاعات
 • انتقال فناوری در حوزه فناوری اطلاعات
 • تصمیم‌گیری داده‌محور
 • کلان روندها و داده‌ها
 • حکمرانی فراداده‌ها
 • تجربیات مدیریتی در حوزه حکمرانی داده‌ها
 • محور اجتماعی- فرهنگی
 • حکمرانی در استفاده از داده‌ها
 • چشم‌انداز حکمرانی داده‌ها
 • ملاحظات اجتماعی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان
 • ملاحظات اخلاقی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان
 • ملاحظات حقوقی در حکمرانی داده‌ها و استفاده از آن در سازمان
 • شفافیت و حکمرانی داده‌ها
 • حریم خصوصی و حکمرانی داده‌ها
 • امنیت داده‌ها و حکمرانی داده‌ها
 • ارزش داده‌ها و حکمرانی داده‌ها

بازگشت