سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها" با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

برگزارکننده : شرکت فرایند سازه ابنیه نصب

۰۷ تا ۰۸ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دبیراجرایی: پوریا مستغنی
تلفن دبیرخانه : ۸۸۲۲۹۳۰۴/۸۸۰۱۹۱۰۷

وب سایت : mmconf.ir

سومین کنفرانس ملی

محور های همایش

سومین کنفرانس ملی "مدیریت کلانشهرها" با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست

محورهای همایش :

 • مباحث نظری، آموزش و سیاستگذاری :
 • تحلیل و ارزیابی سیاست‌های کلان مدیریت شهری در حوزه HSE
 • تحلیل و آسیب‌شناسی روندهای سیاستگذاری و آیین‌نامه‌های HSE در نهادهای مرتبط با امور شهری
 • تحلیل و ارزیابی مقررات HSEدر مشاغل، صنایع
 • مسائل آموزش دانشگاهی در حوزه HSE در ارتباط با نیازهای اجرایی درحوزه شهری
 • نقش آموزش شهروندی در رعایت اصول HSE
 • نظام مدیریت HSE و طرح‎‌‌های توسعه پایدار شهری
 • مدیریت HSE، مسائل و حقوق شهروندی
 • فرهنگ عمومی و نقش آن در پذیرش لزوم رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت کار
 • تأثیرات و ملاحظات عوامل اقلیمی ,آب و هوایی در مدیریت HSE
 • نقش بیمه در تحقق سیاست‌های HSE
 • نظارت و ارزیابی :
 • ملاحظات ارزیابی و نظارت HSE در کلیه سطوح و زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌ها و طرح‌های شهری
 • تحلیل و آسیب‌شناسی روند عملی نظارت بر اعمال آیین‌نامه‌های HSE در مشاغل و کاربری‌های شهری
 • ارزیابی آسیب‌ها ، مخاطرات و ریسک فعالیت‌های شهری در شرایط شرایط بحران
 • ملاحظات ارزیابی بهداشت کار و محیط و ایمنی در ساخت و ساز شهری
 • ارزیابی و سنجش تحقق‌پذیری HSE در مدیریت شهری با هدف بازنگری در قوانین و مقررات
 • مدیریت و اجرا :
 • تحلیل و آسیب‌شناسی روندهای اجرایی HSE در سطوح کاربردی و انواع فعالیت‌ها و پروژه‌‌های شهری
 • مسائل اجرایی، ضرورت‌ها و عناصر سیستم HSE در مدیریت شهری
 • ملاحظات آموزش عملی و کاربردی HSE و جایگاه آن در سلامت شهری
 • بهره‌وری و مدیریت بهینه شهری و ملاحظات HSE
 • مسائل ایمنی و بهداشت کار در ارتباط با طرح‌ها و عملیات آب، برق و فاضلاب
 • ملاحظات HSE در ارتباط با حمل‌ونقل شهری و ارتقاء فرهنگ ایمنی ترافیک شهری
 • شیوه‌های اجرای HSE در پروژه‌های مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای
 • کاربرد تجهیزات و شیوه‌های نوین در ایمنی ، بهداشت کار پروژه‌های شهری
 • نقش و کارکرد تشکلهای صنفی و حرفه‌ای غیر دولتی در تحقق HSE به منظور ترویج، آموزش، نظارت و مشارکت در آن
 • آسیب شناسی نقش و عملکرد بیمه در تحقق HSE

بازگشت