اولین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه گردشگری

برگزارکننده : دبیرخانه دایمی گردشگری سلامت

۲۸ تا ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
پزشکی و سلامت
محیط زیست
تاریخی و گردشگری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر ایرانی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۵۶۶۱۵۰۰۸

وب سایت : catd.ir

اولین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه گردشگری

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه گردشگری

محورهای همایش :

 • مهندسی عمران
 • مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • مهندسی حمل و نقل و زیرساخت‎های شهری
 • مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
 • مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
 • منظر شهری پایدار و توسعه
 • جامعه شناسی گردشگری
 • روانشناسی سلامت
 • مدیریت بحران
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • علوم پزشکی و گردشکری سلامت

بازگشت