اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

برگزارکننده : دانشگاه بجنورد

۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : دبیرعلمی: خانم سمیه خزاعی مسک. دبیراجرایی: خانم معینه السادات حجازی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۸-۳۲۲۰۱۱۹۴

وب سایت : www.csia.ub.ac.ir

اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومیاولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

محورهای همایش :

 • نمادگرایی در هنرهای دستی و بومی:
 • سفالینه ها
 • آثار فلزی
 • آثار چوبی
 • شیشه و آبگینه ها
 • نگارگری و انواع نگاره ها
 • بافته ها:
 • فرش و انواع زیراندازها
 • منسوجات
 • پوشاک
 • سیر تحول و تطور نمادینه ها در فرش دستباف مناطق ایران
 • مطالعه تطبیقی زیبایی شناسی و مفاهیم نقوش و رنگمایه های نمادین‌ در فرش ایران
 • مطالعه تاثیر اعتقادات بومی بر نحوه شکل گیری نمادها در فرش، گلیم و دیگر انواع بافته ها
 • نمادگرایی در آیین و مراسمات بومی:
 • ورزش ها
 • بازی ها
 • رقص محلی
 • مراسمات شادی و عزاداری ها
 • پیشینه نمادشناسی در ایران:
 • نماد در ایران باستان
 • زبان نمادین هنر در ایران دوران اسلامی
 • مقایسه نمادهای تصویری در هنر ایران قبل و پس از اسلام
 • نمادشناسی در تمدن اسلامی:
 • بررسی تطبیقی نمادهای اسلامی با دیگر تمدن های اسلامی
 • بررسی نمادها و نقش های اسلامی در دوران تاریخی مختلف :
 • مطالعه و مقایسه نمادینه های گوناگون مذهبی در ادیان و آیین های جهان
 • نمادشناسی در ادبیات:
 • سیر تحول نماد پردازی در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
 • نماد پردازی در نظم و نثر تاریخی و معاصر ایران
 • بنیادهای نماد پردازی در متون حماسی، تغزلی، عرفانی و …
 • بازشناسی تطبیقی نمادها در فرهنگها و ادیان مختلف ملل
 • متون ادبی و اشعار بومی
 • نماد در ادیان و مذاهب:
 • بررسی زمینه های فکری و ایدولو‍ژیک آیین ها و مذاهب ملل و اقوام در خلق نمادها
 • نماد در روان شناسی:
 • معانی نمادشناختی نمادها
 • مطالعات میان رشته در خصوص نمادشناسی
 • نمادگرایی در گرافیک:
 • آثار چاپی
 • پوستر
 • کلیه روش های تبلیغاتی
 • طراحی آرم
 • طراحی محیطی و منظر
 • معماری، شهرسازی و تزئینات وابسته:
 • آثار گچی
 • چوبی
 • کاشی کاری
 • آجرکاری و سایر حرف مربوطه

بازگشت