اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

برگزارکننده : دانشگاه بجنورد

۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
ادبیات و فرهنگ و هنر

اطلاعات تماس

مسئول : دبیرعلمی: خانم سمیه خزاعی مسک. دبیراجرایی: خانم معینه السادات حجازی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۸-۳۲۲۰۱۱۹۴

وب سایت : www.csia.ub.ac.ir

اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی نماد شناسی در هنر ایران، با محوریت نمادهای بومی

محورهای همایش :

 • نمادگرایی در هنرهای دستی و بومی:
 • سفالینه ها
 • آثار فلزی
 • آثار چوبی
 • شیشه و آبگینه ها
 • نگارگری و انواع نگاره ها
 • بافته ها:
 • فرش و انواع زیراندازها
 • منسوجات
 • پوشاک
 • سیر تحول و تطور نمادینه ها در فرش دستباف مناطق ایران
 • مطالعه تطبیقی زیبایی شناسی و مفاهیم نقوش و رنگمایه های نمادین‌ در فرش ایران
 • مطالعه تاثیر اعتقادات بومی بر نحوه شکل گیری نمادها در فرش، گلیم و دیگر انواع بافته ها
 • نمادگرایی در آیین و مراسمات بومی:
 • ورزش ها
 • بازی ها
 • رقص محلی
 • مراسمات شادی و عزاداری ها
 • پیشینه نمادشناسی در ایران:
 • نماد در ایران باستان
 • زبان نمادین هنر در ایران دوران اسلامی
 • مقایسه نمادهای تصویری در هنر ایران قبل و پس از اسلام
 • نمادشناسی در تمدن اسلامی:
 • بررسی تطبیقی نمادهای اسلامی با دیگر تمدن های اسلامی
 • بررسی نمادها و نقش های اسلامی در دوران تاریخی مختلف :
 • مطالعه و مقایسه نمادینه های گوناگون مذهبی در ادیان و آیین های جهان
 • نمادشناسی در ادبیات:
 • سیر تحول نماد پردازی در ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی
 • نماد پردازی در نظم و نثر تاریخی و معاصر ایران
 • بنیادهای نماد پردازی در متون حماسی، تغزلی، عرفانی و …
 • بازشناسی تطبیقی نمادها در فرهنگها و ادیان مختلف ملل
 • متون ادبی و اشعار بومی
 • نماد در ادیان و مذاهب:
 • بررسی زمینه های فکری و ایدولو‍ژیک آیین ها و مذاهب ملل و اقوام در خلق نمادها
 • نماد در روان شناسی:
 • معانی نمادشناختی نمادها
 • مطالعات میان رشته در خصوص نمادشناسی
 • نمادگرایی در گرافیک:
 • آثار چاپی
 • پوستر
 • کلیه روش های تبلیغاتی
 • طراحی آرم
 • طراحی محیطی و منظر
 • معماری، شهرسازی و تزئینات وابسته:
 • آثار گچی
 • چوبی
 • کاشی کاری
 • آجرکاری و سایر حرف مربوطه

بازگشت