اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

برگزارکننده : دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه

۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

تربیت بدنی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر حسن محمدزاده

وب سایت : conf.isc.gov.ir/sshc96/

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

محور های همایش

اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه

محورهای همایش :

  • فیزولوژی و تغذیه ورزشی
  • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
  • رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
  • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی
  • کار آفرینی ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در ورزش

بازگشت