کنفرانس سالانه مهندسی عمران، معماری و توسعه مدیریت شهری

برگزارکننده : پژوهشگاه فرهنگ و هنر

۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدعلی مقیسه
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۲۲۵۶۹۹

وب سایت : accmconf.com

کنفرانس سالانه مهندسی عمران، معماری و توسعه مدیریت شهری

محور های همایش

کنفرانس سالانه مهندسی عمران، معماری و توسعه مدیریت شهری

محورهای همایش :

 • مهندسی عمران و توسعه پایدار
 • مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
 • برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
 • مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
 • زیرساخت های شهری
 • مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
 • منظر شهری پایدار و توسعه
 • فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
 • مرمت بافت ها و آثار تاریخی
 • مدیریت ریسک و بحران و راه کارهای ایجاد مدیریت جامع بحران

بازگشت