دومین کنگره بین المللی ریاضی ایراندومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

دومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

ریاضیات

اطلاعات تماس


وب سایت : mtim.ir

دومین کنگره بین المللی ریاضی ایراندومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

محور های همایش

دومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

محورهای همایش :

 • جبر :
 • جبر
 • نظریه حلقه ها و مدول ها
 • نظریه گروه ها
 • نظریه کد گزاری
 • محاسبات کوانتومی
 • پردازش موازی
 • تشخیص الگو
 • اتوماتا
 • ابرساختارهای جبری
 • هندسه :
 • هندسه ریمانی
 • کاربرد های هندسه
 • هندسه مختلط
 • هندسه فیزیک
 • هندسه جبری
 • هندسه متریک
 • هندسه دیفرانسل
 • توپولوژی دیفرانسیل
 • دینامیک توپولوژی
 • هندسه برخال
 • هندسه جبری و مختلط
 • ترکیبات ونظریه گراف :
 • ترکیبات ونظریه گراف
 • مدل سازی خدمات و ترافیک در شبکه های کامپیوتری
 • الگوریتم های مسیریابی در شبکه های کامپیوتری
 • الگوریتم های زمان بندی
 • مدل سازی منابع و توپولوژی شبکه های mobile
 • معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی :
 • نظریه کلاسیک
 • روش های عددی در نظریه انشعاب
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)
 • معادلات پاره ای، معادلات تطوری
 • معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
 • تحقیق در عملیات و نظریه کنترل :
 • تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
 • برنامه ریزی ریاضی
 • بهینه سازی استوار
 • تحلیل پوششی داده ها
 • الگوریتمهای ابتکاری
 • برنامه ریزی عدد صحیح
 • برنامه ریزی عدد صحیح
 • نرم افزارهای تحقیق در عملیات
 • آمار و نظریه احتمال :
 • آمار و نظریه احتمال
 • نظریه اندازه احتمال
 • نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی
 • احتمال هندسی
 • احتمال فازی
 • تابع مشخصه و تبدیلات دیگر
 • انتگرال های تصادفی
 • استباط آماری فرآیندهای تصادفی
 • معادلات و عملگر های تصادفی

بازگشتهمایش جامع بین المللی حسابداری ایرانهمایش جامع بین المللی حسابداری ایران

همایش جامع بین المللی حسابداری ایران

۱۹ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
سایر …

اطلاعات تماس


وب سایت : caei.ir

همایش جامع بین المللی حسابداری ایرانهمایش جامع بین المللی حسابداری ایران

محور های همایش

همایش جامع بین المللی حسابداری ایران

محورهای همایش :

 • پژوهش محوری حسابداری
 • آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری و حسابرسی
 • اندیش‌پایه‌ها، مبانی فلسفی و نظری حسابداری
 • حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی
 • نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود گزارشگری مالی
 • نقش‌آفرینی حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت هزینه در اقتصاد مقاومتی
 • استانداردهای بین المللی، چالش­ها و فرصت­ها
 • سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه
 • آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان
 • نیازهای امروز پژوهشی کشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری
 • آموزش حسابداری و راه­های توسعه و بهبود شیو­ های آن
 • حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات
 • حسابداری، بانکداری و مالیه اسلامی
 • نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور
 • قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
 • کارآیی بازار سهام در ایران
 • اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی
 • اخلاق حرفه ‌ای حسابداری و تاثیر آن برتداوم ارزش ‌آفرینی
 • اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان ازصورت­­های مالی و گزارشگری مالی
 • حسابرسی صورت­های مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
 • حسابداری اسلامی موانع و مشکلات استقرار ضوابط اخلاقی در حرفه ‌حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام ‌شده کالاو خدمات در شرکت­ها و سازمان­های خصوصی و دولتی

بازگشتسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت

اطلاعات تماس


وب سایت : cime.ir

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینیسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کار آفرینی

محورهای همایش :

 • مدیریت استراتژیک دانش
 • مدیریت استراتژیک بازار
 • مدیریت استراتژیک برند
 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
 • مدیریت تحولات استراتژیک
 • مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود
 • تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدم قطعیت
 • رویکردها و مدل­های مدیریت استراتژیک
 • رویکردهای ارزیابی ریسک و مدیریت استرتژیک ریسک
 • انواع استراتژی های رقابتی کسب و کار
 • تحلیل وضعیت در برنامه ریزی استراتژیک
 • رهبری و مدیریت استراتژیک
 • رابطه مدیریت بر مبنای هدف با مدیریت استراتژیک
 • رابطه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با مدیریت استراتژیک
 • ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک
 • انواع کنترل در مدیریت استراتژیک
 • طراحی خط مشی مناسب برای کنترل استراتژیک
 • ملاحظات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآور

بازگشتاولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازیاولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

برگزارکننده : دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلخچی-باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سپیده عباسی
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱۳۳۴۱۹۵۵۹

وب سایت : www.contas96.ir

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازیاولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

محور های همایش

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

محورهای همایش :

 • معماری :
 • مباحث نظری معماری:
 • نقـــــــــد معماری
 • هویت در معماری
 • طبیعت و معماری
 • مذهب و معـماری
 • فلسفه و معماری
 • انسان و معـماری
 • جامعه و معـماری
 • فرایند طراحی معمــاری
 • آینده پژوهی در معماری
 • سبک شناسی معمـاری
 • روش تحقیق در معماری
 • زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمــــــاری
 • مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان
 • فرهنگ و بازپروری فرهنگی در معماری
 • الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها
 • شاخه­ ها و رویکردهای معماری :
 • معماری بــــــومی
 • معماری داخلــــی
 • تزئینات و معمـاری
 • معماری هوشـمند
 • معماری اسلامــی
 • معماری پارامتریک
 • معماری منظــــــر
 • معماری سلامـــت
 • معماری خیابانــی
 • اکوتوریــــــــــــسم و معماری
 • گرافیک محیطــــــی و معماری
 • طراحی صنعتـــــــی و معماری
 • مرمـــــت و باززنده سازی بنـا
 • روانشناسی محیطی و معماری
 • فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز
 • فن آوری ها و مصالح سنتی و بومــــــی ساخت و ساز
 • چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها) :
 • اخلاق حرفـــــــــــه ای
 • پدافند غیرعـــــــــــامل
 • هویت معماری معاصــر
 • معماری معاصر ایــــران
 • گردشـــگری و معماری
 • انـــــــــــرژی و معماری
 • بازسازی پس از سانحه
 • آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری
 • مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری
 • ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری
 • استانداردســـازی بومی مصالح در معماری
 • سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)
 • گردشــــــــــــــگری و معماری (تأثیر، آسیب شناسی و راه کارها)
 • فعالیت های نهـــــــادهای شهری در چشم انداز تبریز ۲۰۱۸
 • نقش نهادهای سیاست گذاری و کنترل کننده طراحی و اجرا
 • محورهای بخش شهرسازی :
 • مباحث نظری شهرسازی :
 • نظری ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
 • شیــــــوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری
 • طرح ها و نگــــــــــــــرش های نو در مسائل شهری
 • شاخه ها و رویکردهای شهرسازی :
 • پایــداری شهری
 • هویــــت شهری
 • اکولوژی شهری
 • امنیت اجتماعی
 • تعامــــلات اجتماعی
 • فن آوری اطلاعــــات
 • شهرسازی اسلامی
 • روانشناسی محیطـــــی
 • تاریخ شـهر و شهرسازی
 • زیبایی شناســی شهری
 • الگوهای بومی و اقلیمی
 • سرمایه انسانــــــی و اجتماعــــی
 • محورهای آزاد مرتبط با شهرسازی
 • چالش­ها و مسائل شهرسازی (آسیب­ شناسی و راه­کارها) :
 • گردشــــــــــــــگری
 • شهرنشیـــــــــــنی
 • مدیــــــریت شهری
 • طراحــــــی شهری
 • حقـــوق شهروندی
 • شهرهای هوشمند
 • فن آوری های نوین
 • سیما و منظر شــــهری
 • ضوابط و قوانین شهری
 • سکونت گاه و مســـکن
 • بافت فرسوده و حاشیه نشینــــــــــــــی
 • برنامه ریزی کالبدی، شهری و منطقه ای

بازگشتهمایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشورهمایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

برگزارکننده : مؤسسه علمی پژوهشی پردیس ایرانیان

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر فرخ قربانی نامور
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱ ۳۶۵۹ ۰۰۰۲ – ۴

وب سایت : conf.unpardis.com

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشورهمایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

محور های همایش

همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور

محورهای همایش :

 • نقش آموزش در توانمند سازی جامعه
 • تکنولوژی، جایگاه و کاربرد آن در نظام آموزشی
 • نقش مدیریت، آموزش و بهسازی منابع انسانی در نظام آموزشی
 • توسعه و ترویج علوم در نظام آموزشی
 • نقش اسناد بالادستی، مدل ها، الگوها و نظریه ها در نظام آموزشی
 • نقش تمرکز گرایی و تمرکز زدایی در نظام آموزشی
 • کاربرد روانشناختی در آموزش
 • اخلاق و جایگاه آن در نظام آموزشی
 • تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، علوم پایه و علوم انسانی
 • نقش طراحی و سنجش در نظام آموزشی
 • آموزش مجازی و جایگاه آن در نظام آموزشی
 • جایگاه آموزش در ارتقاء سلامت
 • آموزش هنر در نظام آموزشی کشور
 • آموزش تعالیم دینی و قرآن و نقش آن در سلامت جامعه
 • نقش امکانات و تجهیزات در فرآیند یاددهی و یادگیری
 • تربیت بدنی و جایگاه آن در نظام آموزشی
 • نقش آسیب های اجتماعی در آموزش
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهره مندی نظام آموزشی
 • پداگوژی نوین در عرصه آموزش
 • حقوق شهروندی و جایگاه آن در نظام آموزش
 • ارزشیابی و ارتقای کیفیت نظام آموزشی
 • اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی
 • آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان
 • فرهنگ و نظام آموزشی
 • روش های نوین آموزش در علوم پایه و علوم فنی و مهندسی
 • مدیریت و جایگاه آن در نظام آموزشی کشور

بازگشتدومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیستدومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

برگزارکننده : مرکز بنیاد همایش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکزبنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با همکاری موسسات

۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
تاریخی و گردشگری

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۹٫iseconf.ir

دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیستدومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

محور های همایش

دومین همایش ملی معماری پایدار،شهرسازی وتوسعه محیط زیست

محورهای همایش :

 • معماری :
 • معماری و هویت شهری
 • معماری پایدار
 • روش ها و فناوری های نو در در معماری
 • انرژی های نو در معماری
 • سبک شناسی معماری
 • معماری خیابانی
 • تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • گرافیک شهری
 • مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • معماری منظر شهری
 • معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
 • معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 • الگوهای معماری بومی
 • معماری منظر
 • معماری داخلی
 • معماری زیر زمینی
 • بوم شناسی
 • زیبایی شناسی در معماری
 • و سایرمحور ها و ایده های نوین با معماری
 • شهرسازی :
 • اقتصاد شهری
 • طراحی شهری
 • بافت های قدیمی
 • برنامه‌ریزی شهری
 • برنامه‌ریزی حمل و نقل
 • برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی
 • برنامه‌ریزی شبکه‌های زیرساختی
 • طراحی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیریت شهری
 • جغرافیای شهری
 • بافت های فرسوده
 • آمار در شهرنشینی
 • برنامه ریزی شهری
 • تحلیل فضای شهری
 • جامعه شناسی شهری
 • شناخت فضای شهری
 • حقوق و قوانین شهری
 • جمعیت شناسی شهری
 • چالش های شهرسازی
 • طراحی در شهرسازی
 • درک و بیان محیط شهری
 • مدل های کمی شهرسازی
 • نقشه برداری در شهرسازی
 • تکنیک ها برنامه ریزی شهری
 • مبانی روش های طراحی شهری
 • مبانی روش های برنامه ریزی – شهرسازی اسلامی
 • و سایرمحور ها و ایده های نوین با معماری
 • مهندسی عمران، ترافیک و نقشه برداری :
 • ایمنی ترافیک
 • راه و ترابری
 • تکنولوژی بتن
 • مهندسی ترافیک
 • حمل‌و‌نقل همگانی
 • ژئو تکنیک و معدن
 • طرح هندسی معابر
 • هیدرولیک، منابع آب
 • مدیریت ساخت و ساز
 • حمل‌ونقل و توسعه‌ی پایدار
 • هماهنگی شکلی سازه و معماری
 • ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
 • مهندسی تونل برای نواحی شهری
 • سازه های غیر ساختمانی و صنعتی
 • برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
 • نقشه برداری و ژئودزی و ژئوماتیک
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • طراحی شبکه‌های حمل‌ونقل همگانی
 • سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند و پایدار
 • روش های عددی در مهندسی عمران
 • دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
 • سازه های زیرزمینی – مهندسی ارزش
 • مدیریت سیستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک
 • مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای
 • مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
 • مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
 • معرفی و ارزیابی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی
 • بهسازی سیستم شریان های حیاتی، بناها و پل ها
 • اخلاق، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
 • مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در عمران
 • تحلیل و نوآوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
 • آموزش ترافیک قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک
 • سیستم های GIS با تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
 • توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
 • مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری
 • کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
 • فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان
 • اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه
 • عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها
 • کاربرد فناوری های نوین ( جداگرهای لرزه ای، میراگراها و . . ) در بهسازی لرزه ای سازه ها
 • و سایرمحور ها و ایده های نوین با مهندسی عمران، ترافیک و نقشه برداری
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین :
 • تئوری برنامه ریزی محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای
 • برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی
 • برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی
 • ارزیابی­های زیست محیطی بر محیط زیست
 • پایش محیط زیست
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • مدل­های آمایش سرزمین
 • اثرات زیست محیطی پروژه­ ها و طرح­های کلان
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن­ها
 • بهداشت، ایمنی و محیط زیست :
 • بهداشت محیط شهری و روستایی
 • بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحران­ها
 • کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن)
 • معرفی نرم افزارهای تخصصی بهداشت محیط ومحیط زیست
 • کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
 • روش های ارزیابی و مدیریت ریسک
 • فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS) :
 • کاربرد فناوری GIS و RS در شناسایی اکوسیستم های طبیعی
 • کاربرد فناوری GIS و RS در منابع آب
 • روش­های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست
 • تحلیل­های اکوسیستمی با استفاده از روش های GIS و RS
 • رتعیین قابلیت های تفرجی پارک ها با استفاده از GIS
 • GIS و کاربران در طرح های توسعه شهری
 • محیط زیست و انرژی :
 • شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع
 • اثرات محیط زیستی استفاده از منابع مختلف انرژی
 • فن‌آوری­های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
 • سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی
 • فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک
 • طراحی محیط شهری پایدار با تاکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
 • محیط زیست و تنوع زیستی :
 • مهمان های ناخوانده محیط زیست
 • آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی
 • سرزمین شناسی و حفاظت از آن
 • حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری
 • حفاظت از گونه ­های در معرض خطر انقراض
 • بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی
 • تغییرات آب و هوائی و اقلیمی :
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی
 • تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا
 • گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن
 • تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها)
 • خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن
 • مهندسی طراحی محیط زیست :
 • اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک­های ملی
 • طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز
 • طراحی اکولوژیک و پایدار
 • بازسازی و بهسازی محیطی
 • نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی
 • طراحی شهری، بهسازی محیط زیست
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرح­های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی
 • نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی
 • اصول و مبانی طراحی محیط پایدار شهری و حومه شهری
 • برنامه های توسعه شهری و محیط زیست
 • برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی
 • استفاده از فن آوری­های نوین در فضای سبز شهری
 • کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور
 • سوانح و بحران های محیط زیستی
 • بررسی عوامل موثر در تخریب لایه ازون ناشی از ورود آلاینده ها به جو و ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی
 • شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی (سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی، بیولوژیک و مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن)
 • چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری
 • سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح
 • به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری
 • بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی
 • اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست
 • مبانی نظری اقتصاد محیط زیست
 • روش­ها و فنون در اقتصاد محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
 • حسابداری زیست محیطی
 • مسائل و مشکلات روش های موجود مبانی نظری حقوق محیط زیست
 • مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست
 • قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی
 • تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
 • چالش­های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی
 • جرائم زیست محیطی
 • مبانی نظری و تئوری­های و تکنیک­های آموزش محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها به جهت تفرج و توریسم پروری
 • روش­های ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح
 • روش­های ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
 • نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست
 • روش­های نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست
 • تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
 • نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی
 • آب و فاضلاب :
 • انواع آلاینده­های آب
 • کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی و جهانی
 • تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • مدیریت کاهش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی آفت کش ها بر منابع آب های زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده­ها و پساب­های تصفیه شده
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده ­های آب
 • بررسی علل خشکسالی سال­های اخیر
 • خشک شدن تالاب­ها
 • روش­های نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 • بررسی نقش آلودگی آب های سطحی در کاهش گونه ایی اکوسیستم های کف زی
 • آبخوان ها و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی
 • هوا و صوت :
 • شناسایی و کنترل آلودگی­های صوتی و ارائه و بررسی طرح­های جامع کاهش آلودگی هوا
 • آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلاینده­ها و مخاطرات بهداشتی
 • ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی
 • روش­­های نوین کنترل آلودگی هوا
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ابعاد روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
 • نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی
 • خاک :
 • شناسایی و پایش آلاینده­های خاک
 • حذف آلاینده­ های خاک با استفاده از فناوری­ های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
 • استانداردهای حد مجاز آلاینده­ها در خاک
 • مدیریت پسماند و بازیافت :
 • مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، بازیافت)
 • مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک
 • مکان یابی، ساماندهی و مهندسی مکان­های دفن بهداشتی پسماندها
 • فناوری­ های نوین در فرآیند مدیریت پسماند
 • تولید مواد و انرژی از پسماند
 • اقتصاد و مدیریت پسماندها
 • قوانین، مقررات و استانداردهای مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
 • مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
 • نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا
 • روش های بازیافت
 • محیط زیست و علوم مختلف :
 • بیوتکنولوژی و محیط زیست
 • نانوتکنولوژی و محیط زیست
 • محیط زیست و فناوری اطلاعات
 • محیط زیست و پزشکی
 • فیزیک و محیط زیست
 • حمل و نقل و محیط زیست
 • صنعت، معدن و محیط زیست
 • سوخت، انرژی و محیط زیست
 • علوم جانوری و محیط زیست
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • کشاورزی و محیط زیست
 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • هواشناسی و محیط زیست
 • شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
 • معماری، شهرسازی و محیط زیست
 • عمران، ساخت و ساز و محیط زیست
 • گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
 • و سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست
 • اکو توریسم و محیط زیست :
 • تفرج گرایی و تالاب ها
 • اکوتوریسم و نقش آن در اقتصاد بومی
 • اکوتوریسم، مخاطرات و معضلات ناشی از آن
 • نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • مکانیسم های توسعه پاک
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • فاضلاب شهری و تصفیه
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن
 • جغرافیا و توسعه پایدار :
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • جغرافیای شهری
 • جغرافیای روستایی
 • جغرافیای انسانی
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیای پزشکی
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای حمل و نقل
 • جغرافیا و ژئوموفولوژی
 • جغرفیا و کارتوگرافی
 • جغرافیا و محیط زیست
 • جغرافیا و منابع طبیعی
 • جغرافیا و محیط زیست دریایی
 • جغرافیا و آمایش سرزمین
 • جغرافیا و مدیریت بحران
 • جغرافیا و کاهش مخاطرات طبیعی
 • جغرافیا و اقلیم شناسی

بازگشتدومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعیدومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

برگزارکننده : مرکز بنیاد همایش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکزبنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با همکاری موسسات

۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
علمی و آموزشی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۲۰٫iseconf.ir/fa/

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعیدومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

محور های همایش

دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی

محورهای همایش :

 • محیط زیست :
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • آلودگی‌های محیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • محیط زیست و آمایش سرزمین
 • پساب و پسماند ومحیط زیست
 • انرژی ومحیط زیست
 • تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
 • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
 • تالاب ها و محیط زیست
 • دریا ها ومحیط زیست
 • حقوق ومحیط زیست
 • سنجش از دور ومحیط زیست
 • آموزش ومحیط زیست
 • برنامه ریزی ومحیط زیست
 • فرهنگ ومحیط زیست
 • مهندسی کشاورزی :
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • اصلاح گیاهان باغبانی
 • تولید محصولات باغبانی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • بیماری شناسی گیاهی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 • مدیریت کشاورزی
 • مهندسی فضای سبز
 • گیاه‌پزشکی(مدیریت تلفیقی آفات، بیماری‌های گیاهی، علف‌های هرز)
 • پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
 • منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری :
 • آبخیزداری و توسعه پایدار
 • مرتعداری و منابع طبیعی
 • حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی
 • تنوع زیستی و نقش آن در توسعه پایدار
 • جنگل و صنایع چوب :
 • جنگداری و مهندسی جنگل
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • فرآورده های چندسازه چوب
 • حفاظت و اصلاح چوب
 • بیولوژی و آناتومی چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • طراحی و مهندسی چوب
 • مسایل اقتصادی –اجتماعی جنگل
 • شیلات :
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فرآوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • مدیریت مناطق بیابانی
 • آبیاری، مرتع و آبخیزداری مناطق بیابانی
 • خاک‌شناسی مناطق بیابانی
 • محیط زیست و منابع طبیعی بیابان
 • بیابان زدایی، توسعه و عمران مناطق بیابانی
 • آبیاری و زهکشی :
 • سازه های آبی و مدیریت منابع آب
 • مهندسی منابع آب
 • هواشناسی کشاورزی
 • حفاظت کیفی و کمی منابع آب
 • افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب
 • مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی
 • بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف
 • روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی
 • زراعت و اصلاح نباتات :
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
 • مهندسی اقتصاد کشاورزی :
 • سیاست و توسعه کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • بازاریابی محصولات کشاورزی
 • اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • نقش نظام اقتصادی و بیمه‌ای در توسعه کشاورزی
 • علوم باغبانی :
 • گیاهان دارویی، ادویه‌ای و نوشابه‌ای
 • باغبانی میوه‌کاری
 • باغبانی سبزی‌کاری
 • پرورش گیاهان زینتی
 • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 • فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها
 • فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 • فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی– ادویه‌ای و عطری
 • فیزیولوژی و فنّاوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 • بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
 • ترویج و آموزش کشاورزی :
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی
 • بهینه‌سازی فرایند تولید محصولات کشاورزی
 • آموزش و گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
 • کاربرد داده‌های رقومی ماهواره ای در شناسایی، پایش و مدیریت محصولات کشاورزی
 • کاربرد IT و ICT در ترویج و توسعه کشاورزی
 • علوم خاک :
 • شیمی و حاصلخیزی خاک
 • فیزیک و حفاظت خاک
 • بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک
 • علوم دام و طیور :
 • اصلاح نژاد دام
 • تغذیه دام، طیور و نشخوارکنندگان
 • مدیریت دامپروری
 • فیزیولوژی دام و طیور
 • تولید طیور(پرورش و مدیریت)
 • مهندسی صنایع غذایی :
 • صنایع غذایی
 • علوم مواد غذایی
 • زیست فنّاوری مواد غذایی
 • مکانیزاسیون کشاورزی و مکانیک بیوسیستم :
 • طراحی و ساخت
 • انرژی‌های تجدیدپذیر
 • فناوری پس از برداشت
 • مدیریت و تحلیل سامانه‌ها
 • انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند
 • توسعه روستایی :
 • معماری، مسکن و بهسازی روستایی
 • آسیب شناسی توسعه پایدار روستایی
 • نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعه روستایی
 • گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستایی
 • مسایل اجتماعی و جامعه روستایی ایران
 • نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعه نواحی روستایی

بازگشتاولین همایش ملی معماری و عمراناولین همایش ملی معماری و عمران

اولین همایش ملی معماری و عمران

برگزارکننده : موسسه نواندیشان علم خوارزمی_دانشگاه آزاد_دانشگاه جامع علمی کاربردی_موسسه آموزش عالی خرد

۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : اسماعیلی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۹۱۸۶۳۰۹۰

وب سایت : www.1ncace.ir/fa/

اولین همایش ملی معماری و عمراناولین همایش ملی معماری و عمران

محور های همایش

اولین همایش ملی معماری و عمران

محورهای همایش :

 • معماری و شهرسازی :
 • بوم شناسی
 • مدیریت شهری
 • طراحی شهری
 • مدیریت پروژه
 • معماری داخلی
 • شهر بدون اتومبیل
 • انرژی های پایدار
 • فرهنگ، هنر و معماری
 • معماری و توسعه پایدار
 • پایداری در شهرسازی
 • پایداری و محیط زیست
 • معماری وشهرسازی اسلامی
 • مرمت بافت ها و آثار تاریخی
 • مدیریت سیستم های حمل و نقل
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • شهرسازی و توسعه نوین شهری
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • زباله و آلودگی های زیست محیطی
 • مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
 • مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
 • فضاهای سبز و محیط زیست شهری
 • زیبا شناسی در معماری و شهرسازی
 • تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
 • شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
 • بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف
 • برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
 • مقاومت سازی و بهسازی ساخته های شهری
 • تاثیر بزرگراه ها و شاپینگ مال ها در بافت شهری
 • اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری و شهرسازی
 • مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • عمران:
 • مهندسی سازه
 • سازه‌‌های بتنی
 • سازه‌‌های فولادی
 • مکانیک جامدات
 • روش‌های عددی در مهندسی سازه
 • مواد‏، مصالح و تکنولوژی بتن
 • زلزله :
 • آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
 • دینامیک سازه
 • اندرکنش خاک و سازه
 • تحلیل خطر زلزله
 • طراحی لرزه‌ای شریان‌های حیاتی
 • کنترل سازه‌ها
 • سازه‌های هیدرولیکی و دریایی :
 • سازه‌‌های دریایی
 • سازه‌های هیدرولیکی
 • روش‌های عددی در مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی آب :
 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • روش‌های عددی در مهندسی آب
 • مهندسی رودخانه و سواحل
 • مهندسی ژئوتکنیک :
 • ژئوتکنیک لرزه‌ای
 • سازه‌های خاکی
 • تست‌های آزمایشگاهی و صحرایی
 • مهندسی پی
 • مدل‌سازی و روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک
 • تونل‌سازی و مکانیک سنگ
 • بهسازی خاک
 • محیط‌ زیست و توسعۀ پایدار
 • آب و فاضلاب
 • آلودگی هوا
 • مواد زائد جامد
 • راه، حمل‌و‌نقل و ترافیک :
 • طرح هندسی راه
 • روش‌های عددی در روسازی راه
 • مهندسی ترافیک
 • برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل
 • مواد، مصالح و تکنولوژی آسفالت
 • مدیریت ساخت :
 • روش‌های نوین ساخت
 • مدیریت پروژه
 • مهندسی ارزش
 • نقشه‌برداری و ژئوماتیک :
 • ژئودزی
 • فتوگرامتری
 • سیستم اطلاعات جغرافیائی
 • هیدروگرافی
 • سنجش از دور
 • روش‌های عددی در مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک
 • سایر زمینه‌های مرتبط :
 • مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • فناوری و مواد نوین
 • آموزش در مهندسی عمران
 • اخلاق مهندسی
 • و سایر محورهای مرتبط با همایش …

بازگشتولین همایش ملی علوم مهندسی و پایهولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه

ولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه

برگزارکننده : موسسه نواندیشان علم خوارزمی_دانشگاه آزاد_دانشگاه جامع علمی کاربردی_موسسه آموزش عالی خرد

۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

فیزیک
شیمی
ریاضیات
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : اسماعیلی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۹۱۸۶۳۰۹۰

وب سایت : www.1ncebs.ir/fa/

ولین همایش ملی علوم مهندسی و پایهولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه

محور های همایش

ولین همایش ملی علوم مهندسی و پایه

محورهای همایش :

 • علوم مهندسی و پایه:
 • علوم مهندسی
 • مهندسی معدن
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی متالوژی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی هوا فضا
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی نفت
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی محیط زیست
 • مهندسی منابع طبیعی
 • علوم:
 • میکروبیولوژی
 • علوم آزمایشگاهی
 • علوم داروئی
 • ایمونولوژی
 • شیمی کاربردی
 • ریاضیات
 • فیزیک
 • زمین شناسی
 • بیوتکنولوژی
 • صنایع غذایی
 • زیست شناسی
 • انرژی های تجدید پذیر
 • علوم انسانی:
 • مدیریت
 • حسابداری
 • اقتصاد
 • روانشناسی عمومی و بالینی
 • علوم تربیتی
 • علوم انسانی
 • آمار
 • علوم اجتماعی
 • باستان شناسی
 • فلسفه
 • حقوق
 • زبان انگلیسی
 • آموزش زبان
 • هنر
 • و سایر محورهای مرتبط با همایش …

بازگشتکنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوترکنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

برگزارکننده : دانشگاه میعاد

۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
برق و الکترونیک

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۴۷۲۹۸۳

وب سایت : ececonf.ir

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوترکنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

محور های همایش

کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای همایش :

 • الکترونیک
 • مهندسی نرم افزار
 • سیستم ها و مدارهای مجتمع دیجیتال و آنالوگ
 • مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی
 • نانوالکترونیک
 • الکترونیک نوری
 • الکترونیک صنعتی
 • سیستم های الکترومکانیک
 • نیمه هادی ها
 • سیستم های نرم افزای
 • مهندسی نرم افزار و سیستم های صوری
 • معماری نرم افزار
 • پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی
 • داده کاوی
 • تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
 • امنیت اطلاعات و سیستم های نرم افزاری
 • مخابرات
 • هوش مصنوعی
 • تئوری مخابرات
 • تئوری اطلاعات، کدینگ و رمزنگاری
 • پردازش سیگنال
 • مخابرات سیار
 • مخابرات نوری
 • مخابرات ماهواره ای
 • تئوری و کاربردهای الکترومغناطیس
 • میدان ها و امواج
 • شبکه های نوین مخابراتی
 • مخابرات طیف گسترده
 • قطعات، مدارها و زیرسیستم های ماکروویو
 • شناسایی الگو
 • یادگیری ماشین
 • بینایی ماشین و پردازش تصویر
 • پردازش تکاملی
 • پردازش صوت و سیگنال
 • پردازش زبان طبیعی
 • سیستم های چند عامله
 • سیستم های خبره
 • منطق فازی
 • علوم شناختی در هوش مصنوعی
 • سیستم های استنتاج
 • کنترل
 • معماری کامپیوتر
 • سیستم های کنترل خطی و غیر خطی
 • سیستم ها وکنترل هوشمند
 • کنترل تطبیقی
 • کنترل مقاوم
 • اتوماسیون و کنترل صنعتی
 • کنترل بهینه و بهینه سازی
 • رباتیک و مکاترونیک
 • کنترل و مانیتورینگ بر مبنای وب
 • سیستم های حسابی
 • قابلیت اطمینان
 • تحمل پذیری خطا و آزمون پذیری
 • معماری سیستم های موازی
 • مدل سازی و ارزیابی سیستم های کامپیوتری
 • سیستم های نهفته و بی درنگ
 • سیستم های قابل پیکربندی
 • شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم
 • مدارای مجتمع در سیستم های بسیار بزرگ
 • قدرت
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • منابع تجدیدپذیر
 • تولید پراکنده و ریزشبکه ها
 • مدیریت انرژی
 • تشخیص خطا در سیستم های قدرت
 • قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
 • سیستم های انعطاف پذیر جریان مقاوم
 • مهندسی فشار قوی
 • سیستم های کنترل ولتاژ بالای جریان مستقیم
 • میدان های الکترونیک قدرت و کنترل آنها
 • ژنراتورها و ترانس های قدرت
 • ماشین های الکتریکی مدرن
 • کنترل و پایداری سیستم قدرت
 • منابع تغذیه سوئیچینگ و سیستم های پالسی
 • کاربردهای الکترونیک قدرت
 • طراحی و کنترل درایوهای الکتریکی
 • شبکه های کامپیوتری
 • انتقال داده
 • امنیت شبکه های کامپیوتری
 • محسبات خوشه ای، مشبک و ابری
 • یادگیری الکترونیک
 • معماری اطلاعات و مدیریت دانش
 • پردازش موازی و سیستم های توزیع شده
 • معماری سازمانی فناوری اطلاعات
 • سیستم های محاسباتی انسان محور
 • تجارت الکترونیک
 • مدل سازی و ارزیابی شبکه های کامپیوتری
 • سیستم های انتقال و ارتباطات هوشمند
 • مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

بازگشت