کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

برگزارکننده : دانشگاه شاندیز مشهد

۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
تاریخی و گردشگری
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : سهراب اسداله زاده
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۱۵۰۹۵۰۸ – ۰۵۱۳۱۵۰۹۵۰۹

وب سایت : icmet.shandiz.ac.ir

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

محور های همایش

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

محورهای همایش :

  • مدیریت بازرگانی و بازاریابی
  • مدیریت مالی و حسابداری
  • مدیریت دولتی
  • مدیریت صنعتی و سیستم
  • کارآفرینی
  • اقتصاد
  • جهانگردی و اقتصاد
  • برنامه ریزی جهانگردی
  • و …

بازگشت