همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانیهمایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

برگزارکننده : دانشگاه ایوان کی – مهندسین مشاور ژئودالامپر و انتشارات فرهیختگان دانشگاه

۲۵ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سید علیرضا آشفته
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۴۹۰۱۷۸

وب سایت : bmconf.ir

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانیهمایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

محور های همایش

همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

محورهای همایش :

  • مدیریت استراتژیک
  • مدیریت تولید، فرآیند و عملیات
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت بازرگانی
  • کارآفرینی، اقتصاد
  • مدیریت کسب و کار
  • رویکردهای نوین مدیریت کارآمد
  • مدیریت بیمه
  • مدیریت دولتی

بازگشت