سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی و تکنولوژی

برگزارکننده : موسسه علمی و پژوهشی بهتا پارس کریمان

۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT
معماری و عمران
نانو تکنولوژی
برق و الکترونیک
مکانیک و صنایع

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر صدیق
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۳۴۷۴۰۰۵۷

وب سایت : www.bmpars.ir

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی و تکنولوژی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی و تکنولوژی

محورهای همایش :

 • علوم مهندسی :
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی برق
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی محابرات
 • مهندسی نفت
 • مهندسی هسته ای
 • علوم پایه و تکنولوژی :
 • علوم زیستی
 • زمین شناسی
 • علوم کشاورزی
 • علوم آزمایشگاهی
 • دارو سازی
 • محیط زیست
 • آمار و ریاضی
 • فیزیک کاربردی
 • شیمی کاربردی
 • بیوتکنولوژی

بازگشت