اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

برگزارکننده : انجمن ریاضی کرمانشاه

۲۲ تا ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

ریاضیات
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : یوسف امیریان
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۸۳۳۱۲۸۵۲

وب سایت : www.kermanshahmath.ir

اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

محور های همایش

اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات

محورهای همایش :

 • آموزش ریاضیات :
 • ارزیابی سیستم اعداد و اندازه گیری در دوره ابتدایی
 • یاددهی و یادگیری ریاضیات ابتدایی و متوسطه
 • حل مساله و مدل سازی در آموزش ریاضی
 • تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی
 • اقدام پژوهی، درس پژوهی در کلاس درس ریاضی
 • تدریس خلاقانه بر اساس تجربه های سودمند
 • آسیب شناسی آموزش ریاضی ابتدایی و متوسطه
 • نقد و بررسی کتاب های جدید التالیف
 • فناوری و نقش آن در آموزش ریاضی
 • مسابقات بین المللی ریاضی و ارزیابی آن
 • ارزیابی و عملکرد مدارس خاص
 • کاربرد ریاضیات :
 • کاربرد ریاضیات در علوم کامپیوتر و تکنولوژی
 • کاربرد ریاضیات در برق و مخابرات و ارتباطات
 • کاربرد ریاضیات در مهندسی عمران و سازه
 • کاربرد ریاضیات در مهندسی صنایع و بهینه سازی
 • کاربرد ریاضیات در علوم پزشکی و سلامت
 • کاربرد ریاضیات در اقتصاد و مسائل مالی
 • کاربرد ریاضیات در آمار و تحلیل داده ها

بازگشت