اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۰۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
روانشناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۶۶۷۰۶۰۱۱

وب سایت : edupsyconf.ir/fa

اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

محور های همایش

اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

محورهای همایش :

 • کاربرد نظریه‌های آموزش ، رشد ، انگیزش و فراشناخت در تدریس و یادگیری
 • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
 • نقد ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
 • ساخت و هنجاریابی ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
 • روان شناسی افراد با نیازهای ویژه و چالش های پیش رو
 • نقد روش‌شناختی و محتویی پژوهشهای اخیر در حوزه روان شناسی تربیتی
 • سبک های یادگیری و آموزش
 • سبک های تفکر و آموزش
 • روان‌شناسی معلم
 • مدیریت کلاس درس
 • اختلالات یادگیری
 • مطالعات عصب تربیتی

بازگشت