کنگره سالانه و دائمی سیره اهل بیت (ع)، علما و مفاخر مسلمان

برگزارکننده : سازمان مهندسی فرهنگی جهان تشیع

۰۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر جلال خدایاری
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۲۱۳۹۲۹۰۳

وب سایت : www.a-pen.ir

کنگره سالانه و دائمی سیره اهل بیت (ع)، علما و مفاخر مسلمان

محور های همایش

کنگره سالانه و دائمی سیره اهل بیت (ع)، علما و مفاخر مسلمان

محورهای همایش :

  • محور اصلی
  • جایگاه قرآن در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • اقتصاد و معیشت در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • فرهنگ و معاشرت در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • اخلاق و تربیت در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • حاکمیت و سیاست در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • علم و عقلانیت در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • معنویت و عبادت در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان
  • هنر و ادبیات در سیره اهل بیت (ع) ، علما و مفاخر مسلمان

بازگشت