نخستین همایش ملی کامپیوتر و مهندسی اطلاعات

۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کامپیوتر و IT

اطلاعات تماس


وب سایت : www.computer.iausepidan.ac.ir/

نخستین همایش ملی کامپیوتر و مهندسی اطلاعات

محور های همایش

نخستین همایش ملی کامپیوتر و مهندسی اطلاعات

محورهای همایش :

  • لیه مقالات حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات مورد استقبال قرار می گیرد و محورهای همایش محدود به موارد زیر نمی باشد
  • مهندسی نرم افزار
  • هوش مصنوعی و رباتیک
  • شبکه و امنیت سیستم های کامپیوتری
  • معماری کامپیوتر
  • فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • سیستم های تجارت الکترونیک
  • داده کاوی

بازگشت