سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

برگزارکننده : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۱۹ تا ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

نفت ، گاز و پتروشیمی
نانو تکنولوژی
شیمی
مواد و معدن
صنایع غذایی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر صدیقه عباسی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱-۳

وب سایت : conf.isc.gov.ir/mcis96

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

محور های همایش

سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

محورهای همایش :

 • استخراج و ریخته گری
 • شکل دهی و جوشکاری
 • مهندسی سطح و خوردگی
 • مواد پیشرفته، بیو مواد و فناوری نانو
 • شیمی آلی و پلیمر
 • مهندسی شیمی
 • فناوری نانو
 • نانو مواد
 • نانو بیومواد
 • مواد فوق‌ریزدانه
 • نانولوله‌های کربنی
 • ساختارهای دو بعدی
 • نانو کامپوزیت‌ها
 • مشخصه‌یابی نانو مواد
 • مواد نانومغناطیس
 • نانوسیال
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • شیمی معدنی
 • شیمی کاربردی و فناوری نانو
 • کاتالیست و طراحی راکتور
 • نفت و مهندسی مخازن، فراوری و تولیدات گاز طبیعی
 • پدیده های انتقال و دینامیک سیالات محاسباتی
 • مهندسی و کنترل فرایند
 • صنایع غذایی و دارویی
 • استاندارد سازی و آموزش در صنایع شیمیایی
 • HSE (ایمنی- بهداشت و محیط زیست)

بازگشت