سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

۰۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
بازاریابی و تبلیغات

اطلاعات تماس

مسئول : مرتضی محقق
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۴۷۶۲۴۴۴۰

وب سایت : irme2017.com

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

محور های همایش

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

محورهای همایش :

  • مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها
  • نوآوری،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
  • مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی
  • مدیریت صنعتی و اجرایی
  • مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابی
  • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
  • مدیریت اسلامی

بازگشت