اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

برگزارکننده : دانشگاه ایوانکی و موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

ریاضیات
مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : مصطفی علی بیگی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۸۴۲۰۹۰

وب سایت : icmfs.ir/

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

محورهای همایش :

  • پژوهش­های نوین در مدیریت و کاربردهای آن
  • سیستم­های فازی
  • ریاضیات مالی
  • اقتصاد کاربردی
  • کاربردهای فازی در مدیریت وعلوم دانشی
  • سیستمهای فازی در سایر شاخه های علوم
  • کاربردهای نظریه عدم قطعیت

بازگشت