دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

برگزارکننده : گروه پژوهشی برین سازان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر عبد الرسول خرم دبیری
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۷۴۷۳۰۵۰۰

وب سایت : ۲intconf.com

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانیدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

محورهای همایش :

 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • علوم اقتصادی و توسعه
 • زبان شناسی و آموزش
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • علوم قرآن و حدیث
 • آموزش و پرورش
 • مشاور و راهنمایی
 • علوم حسابداری
 • علوم روانشناسی
 • علوم اجتماعی
 • تاریخ و تمدن
 • علوم مدیریت
 • علوم رفناری
 • علوم سیاسی
 • فقه و حقوق
 • علوم تربیتی
 • انسان و هنر

بازگشت