دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

برگزارکننده : گروه پژوهشی برین سازان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر عبد الرسول خرم دبیری
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۷۴۷۳۰۵۰۰

وب سایت : ۲intconf.com

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی

محورهای همایش :

 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • علوم اقتصادی و توسعه
 • زبان شناسی و آموزش
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • علوم قرآن و حدیث
 • آموزش و پرورش
 • مشاور و راهنمایی
 • علوم حسابداری
 • علوم روانشناسی
 • علوم اجتماعی
 • تاریخ و تمدن
 • علوم مدیریت
 • علوم رفناری
 • علوم سیاسی
 • فقه و حقوق
 • علوم تربیتی
 • انسان و هنر

بازگشت